Informace poskytnuté na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2016

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 9. 2016

Žádost o poskytnutí textu následujících rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv u uložení pokuty za porušení zákona o regulaci reklamy:   

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 8. 2016

Žádost o poskytnutí nformací, kolik správních žalob podal Ústav ke správním soudům v letech 2012 – 2016 a jestli je možno text těchto žalob poskytnout dle zákona o svobodném přístupu k informacím.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 8. 2016

Žádost o poskytnutí informací k  sukls149401/2016 a poskytnutí rozhodnutí Ústavu:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 6. 2016

Žádost o poskytnutí informací k registraci  léčivého přípravku s aktivní látkou entecavir.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 6. 2016

Žádost o poskytnutí informací ke smlouvám se společností  Wolters Kluwer ČR, a.s., IČO: 63077639 (dříve také jako: CODEX Bohemia s.r.o.; ASPI Publishing s.r.o.; ASPI, a.s.; Wolters Kluwer, a.s.):  

Žádost o poskytnuní informací ze dne 17. 5. 2016

Poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o regulaci reklamy za rok 2016:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 4. 2016

Žádost o poskytnutí rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o regulaci reklamy:   

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 4. 2016

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv v roce 2015  týkajících se dozoru nad reklamou na léčivé přípravky ve smyslu ust. § 7 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 26. 4. 2016

Žádost o poskytnutí informací ohledně konopí pro léčebné použití:  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 23. 4. 2016

Žádost o poskytnutí informací ohledně konopí pro léčebné použití:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 3. 2016 (1)

Žádost o poskytnutí aktualizace dříve obdržené tabulky obsahující rozhodnutí v oblasti regulace reklamy:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 3. 2016 (2)

Žádost o poskytnutí textu následujících rozhodnutí vydaných SÚKL:   

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 2. 2016

Žádost o zaslání správního rozhodnutí ze dne 24. 9. 2010, kterým Státní ústav pro kontrolu léčiv rozhodl o tom, že se společnost WALLMARK, a.s. d opustila dvou správních deliktů porušením zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 1. 2016

Žádost o poskytnutí kopie dokladu o školení odborné údržby (EZEQ_SBS_Certificate) a kopie autorizace od výrobce pro osobu, která doklad o školení odborné údržby vydala (ABI 31xx Certificate), které předložila společnost Carolina Biosystems s.r.o., IČ 28177002, v rámci své ohlašovací povinnosti.  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 22. 3. 2016

Žádost o poskytnutí opisu(ů) „Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců“ zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti za rok 2015.