Informace poskytnuté na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2016

Žádost o poskytnutí informací zde dne 15. 11. 2016

Žádost o poskytnutí dopisu/komunikace k referenčnímu léčivému přípravku.  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 14. 11. 2016

Žádost o poskytnutí informací o počtu proběhlých a plánovaných kontrol smluvních výdejců a výdejen zdravotnických prostředků.   

Žádost o poskytnutí informací zde dne 7. 11. 2016

Žádost o poskytnutí informace  jakého data revize a jakého přesného znění byl souhrn údajů o přípravku Trexan 2,5 mg tablety v období od 5. 9. 2015 do 10. 9. 2015.  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 10. 11. 2016

Žádost o poskytnutí protokolu o výběru nejvhodnější nabídky nabídky na grafické a marketingové služby.  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 5. 10. 2016

Žádost o poskytnutí informací týkající se dodávek neregistrovaných léčivých přípravků za rok 2016 (mimořádný dovoz a specifický léčebný program).  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 3. 10. 2016

Žádost o poskytnutí všech předložených nabídek do výběrového řízení, které SÚKL obdržel v rámci veřejné zakázky VZSAKL01/2014  „Dodání konopí pro léčebné použití“.  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 18. 9. 2016

Žádost o poskytnutí informací týkající se dostupnosti léčivého přípravku Ophthalmo-EVERCIL 10 ml:  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 15. 9. 2016

Žádost o poskytnutí informace týkající se povinnosti uvádět cenu původce léčivého přípravku na distributory registrovaných léčivých přípravků, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění.  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 12. 9. 2016

Žádost o poskytnutí informací týkající se SÚKL ZMR58/2015 – zajištění analýzy interních systémů a dalších případných veřejných zakázek souvisejících s informačním systémem e-Recept.  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 2. 9. 2026

Žádost o poskytnutí seznamu subjektů, které měly platné povolení k činnosti kontrolní laboratoře dle  § 68 zákona o léčivech ve vztahu ke konopí pro léčebné účely.  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 29. 7. 2016

Žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání (kopií) plných mocí, kterými SÚKL zplnomocnil jiné osoby nebo instituce (posledních pět plných mocí, seřazených sestupně od data 28. července 2016).  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 26. 7. 2016

Žádost o  poskytnutí informace o počtu předepsaných elektronických receptů v jednotlivých měsících v období 2015/01 – 2016/06.  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 21. 5. 2016

Žádost o poskytnutí informací ohledně konopí pro léčebné použití:  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 15. 7. 2016

Žádost o poskytnutí informací ohledně konopí pro léčebné použití:  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 14. 7. 2016

Žádost o poskytnutí informací týkající se existence zdravotnického prostředku v oblasti onkologické léčby: