Informace poskytnuté na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2016

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 4. 2016

Žádost o poskytnutí rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o regulaci reklamy:   

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 4. 2016

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv v roce 2015  týkajících se dozoru nad reklamou na léčivé přípravky ve smyslu ust. § 7 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 26. 4. 2016

Žádost o poskytnutí informací ohledně konopí pro léčebné použití:  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 23. 4. 2016

Žádost o poskytnutí informací ohledně konopí pro léčebné použití:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 3. 2016 (1)

Žádost o poskytnutí aktualizace dříve obdržené tabulky obsahující rozhodnutí v oblasti regulace reklamy:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 3. 2016 (2)

Žádost o poskytnutí textu následujících rozhodnutí vydaných SÚKL:   

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 2. 2016

Žádost o zaslání správního rozhodnutí ze dne 24. 9. 2010, kterým Státní ústav pro kontrolu léčiv rozhodl o tom, že se společnost WALLMARK, a.s. d opustila dvou správních deliktů porušením zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 1. 2016

Žádost o poskytnutí kopie dokladu o školení odborné údržby (EZEQ_SBS_Certificate) a kopie autorizace od výrobce pro osobu, která doklad o školení odborné údržby vydala (ABI 31xx Certificate), které předložila společnost Carolina Biosystems s.r.o., IČ 28177002, v rámci své ohlašovací povinnosti.  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 22. 3. 2016

Žádost o poskytnutí opisu(ů) „Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců“ zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti za rok 2015.  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 1. 3. 2016

Žádost o poskytnutí vysvětlení k rozdílnému příplatku podle balení u Argofan.   

Žádost o poskytnutí informací zde dne 29. 2. 2016

Žádost o poskytnutí informací ohledně úvazků a rozpočtu:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 2. 2016

Žádost o poskytnutí informací ohledně dávkování Mysalfonu:  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 9. 2. 2016

Žádost o poskytnutí informací ohledně nedostupnosti FRAMYKOIN a BACTROBAN:  

Žádost o poskytnutí informací zde dne 3. 2. 2016

Poskytnutí informací týkající se PIP implantátů, které byly distribuovány ze strany francouzské firmy na území ČR a následně voperovávány pacientkám.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 1. 2016

Žádost o poskytnutí informací k akci „UPDATE“: