Informace o průběhu správních řízení

Státní ústav pro kontrolu léčiv v procesu stanovování maximálních cen a výše a podmínek úhrady umožňuje nahlížet do dokumentace tvořící spis správních řízení a zároveň informuje o jednotlivých řízeních.  

V současné době probíhá uzavírání spisů sekce cenové a úhradové regulace, které jsou již v právní moci. Tyto spisy budou omezeně dostupné pro nahlížení vzdáleným přístupem. V případě problémů s nahlížením, prosím kontaktujte administrátora na adrese spisy-CaU@sukl_cz.