Seminář 8 – Odbor inspekční (Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů)

Téma: Lidské tkáně a buňky - ASISTOVANÁ REPRODUKCE - Závažné nežádoucí reakce a události, oznamování, analýzy rizik, spolupráce mezi centry asistované reprodukce; nové požadavky na vyšetřování dárců reprodukčních buněk pro nepartnerské darování  

Datum konání: 03.10.2018 od 9:00 hod. do cca 16:00 hod. (jednodenní seminář)

Místo konání: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (budova č. 24, velký sál)

 

Program semináře:

  1. Stručná informace o oznamovacích požadavcích podle české a evropské legislativy
  2. Přehled oznámených závažných nežádoucích reakcí/událostí za rok 2017, 2018
  3. Nové požadavky na vyšetřování dárců reprodukčních buněk pro nepartnerské darování
  4. Workshop (výběr 3 kazuistik, analýza případů za centra asistované reprodukce, analýza za inspektory, diskuze, závěry)

 

Konečný program semináře společně s prezentacemi bude k dispozici na webových stránkách SÚKL (v části Prezentace ze seminářů a konferencí http://www.sukl.cz/sukl/dalsi-informace/rok-2018-prezentacenejpozději dva dny před začátkem semináře. Doporučujeme si prezentace vytisknout a přinést s sebou.

 

Cílová skupina: CENTRA ASISTOVANÉ REPRODUKCE - osoby zapojené do činností tkáňového zařízení včetně odpovědných osob

 

Garant: MVDr. Eva Kučerová, telefon: 272 185 838, e-mail: eva.kucerova@sukl_cz

Kontaktní osoba – dotazy: Lenka Cibulková, telefon: 272 185 832, e-mail: lenka.cibulkova@sukl_cz

Kontaktní osoba – přihlášky: Hana Frčková, e-mail: hana.frckova@email_cz

Kontaktní osoba pro platby: Lenka Cibulková, e-mail: lenka.cibulkova1@email_cz

 

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na e-mail paní Hany Frčkové.

 

Poplatek v Kč/variabilní symbol:

  • nekomerční subjekty 1.000,-Kč při bezhotovostní platbě na účet a 1.200,-Kč při hotovostní platbě na místě
  • komerční subjekty 3.000,-Kč při bezhotovostní platbě na účet a 3.500,-Kč při hotovostní platbě na místě

   Členové ČSZT mají slevu 20 %

 

Číslo účtu:    285337319/0800      VS: v přihlášce bude generován automaticky

 

Pozn. Za komerční subjekty jsou považovány subjekty, které podnikají za účelem dosažení zisku a osoby, které jednají jménem nebo na účet těchto subjektů (viz § 420 a dále Občanského zákoníku).

 

Při platbě bankovním převodem JE NUTNÉ uvést do poznámky jméno účastníka, jinak je velmi obtížné později spárovat platby a přihlášky.

Prezentace k semináři 8 - Odbor inspekční (Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů), 01.10.2018

Téma: Lidské tkáně a buňky - ASISTOVANÁ REPRODUKCE - Závažné nežádoucí reakce a události, oznamování, analýzy rizik, spolupráce mezi centry asistované reprodukce; nové požadavky na vyšetřování...