Seminář 14 - Sekce registrací (Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků) - ODLOŽENO

Téma: Náležitosti elektronického předkládání žádostí o povolení/ohlášení klinického hodnocení s důrazem na plné moci a pověření                                                                                                                                Upozornění na náležitosti dokumentů předkládaných spolu s žádostí o povolení/ohlášení klinického hodnocení. Důraz na plné moci, pověření a elektronické podpisy, změny plných mocí, aktualizace pokynu KLH-20. ODLOŽEN , bude vypsán náhradní termín, seminář proběhne formou WEBINÁŘE  

 

Omlouváme se zájemcům o seminář za jeho zrušení. Seminář proběhne v náhradním termínu formou webináře. O náhradním termínu budeme s předstihem 14 dnů informovat na webu SÚKL spolu s bližšími informacemi a možností přihlášení.

 


 

 

Datum konání: 25. 9. 2020 od 10:00 hod. (konec semináře cca v 13:00 hod., v případě většího množství dotazů a diskuse může být posunut na 14:00 hod.) - ZRUŠEN – PROBĚHNE V NÁHRADNÍM TERMÍNU

 

Místo konání: Státní ústav pro kontrolu léčiv - velký sál, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (areál SZÚ - budova č. 24)

 

Program půldenního semináře:

  1. Požadavky na dokumentaci při elektronickém podání žádosti o povolení/ohlášení klinického hodnocení a doručování ve správním řízení. – Jaké jsou požadavky na dokumentaci při podání žádosti DS, Eudralinkem či prostřednictvím CESP. Náležitosti doručování a náležitosti žádosti o jinou doručovací adresu.
  2. Plné moci a pověření – požadavky na plné moci a pověření, nejčastější chyby a nedostatky, příklady. Kdy je třeba zaslat originály, kdy lze poslat scan podepsané plné moci, kdy lze plnou moc podepsat elektronicky a náležitosti elektronického podpisu.