Seminář 13 - Odbor zdravotnických prostředků (Oddělení kontroly ZP a odborných posudků) - AKTUALIZACE

Téma: Evropské Nařízení 2017/745 (MDR) z pohledu distributora, dovozce a zplnomocněného zástupce (opakování semináře č. 7 ze dne 17.8.2020)  

Vzhledem k současnému vývoji situace a v rámci interních epidemiologických opatření k prevenci onemocnění COVID-19, s ohledem na ochranu zdraví všech účastníků semináře, bylo rozhodnuto, že Seminář 13 na téma Evropské Nařízení 2017/745 (MDR) z pohledu distributora, dovozce a zplnomocněného zástupce - konaný dne 17. 09. 2020 proběhne pouze elektronickou formou webináře - bez osobní účasti.

 

Tímto se velmi omlouváme těm, kteří upřednostňují osobní účast.

 

Žádáme všechny účastníky, aby nám potvrdili (pokud tak již neučinili) svoji e-mailovou adresu k registraci na webinář. Pokud jste poplatek za webinář hradili v posledních dnech, žádáme Vás o zaslání potvrzení o zaplacení. Výše účastnického poplatku zůstává nezměněna.

 

Přihlašovací údaje obdržíte nejpozději 1 hodinu před začátkem.

 

Připomínáme možnost zasílání dotazů předem - na adresu kop@sukl_cz - i možnost zasílání dotazů formou chatu během konání webináře.

 


 

Z důvodu vysokého zájmu se bude seminář opakovat v období listopad / prosinec. Přesný termín bude zveřejněn na webových stránkách.

 

Datum konání: 17.9.2020 od 09:30 hod. do cca 14:00 hod.

Místo konání: Státní ústav pro kontrolu léčiv - velký sál, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (areál SZÚ - budova č. 24)

 

Předběžný harmonogram:         

 • 09:00 – 09:30 Registrace
 • 09:30 – 09:45 Úvodní slovo (Ing. Martin Tulis, MUDr. Darek Foit)
 • 09:45 – 10:30 Povinnosti distributorů (Mgr. Jaroslav Sup)
 • 10:30 – 10:45 Přestávka
 • 10:45 – 11:30 Povinnosti dovozců (Mgr. Jaroslav Sup)
 • 11:30 – 12:00 Přestávka
 • 12:00 – 12:45 Povinnosti zplnomocněných zástupců (Ing. Martin Tulis)
 • 12:45 – 13:00 Přestávka
 • 13:00 – 13:45 Nejčastější mýty a nepřesnosti ohledně MDR + diskuze a otázky

 

Cílová skupina: Zplnomocnění zástupci, distributoři a dovozci zdravotnických prostředků

Garant: Ing. Martin Tulis, tel. č. 272 185 975, e-mail: martin.tulis@sukl_cz

Kontaktní osoba - dotazy: Irena Hejzlarová, tel. č. 272 185 831, e-mail: kop@sukl_cz

Kontaktní osoba - přihlášky: Hana Frčková, tel. č.: 272 185 851, e-mail: hana.frckova@email_cz

Kontaktní osoba pro platby:  Bc. Lenka Cibulková, tel. č.: 272 185 832, e-mail: lenka.cibulkova1@email_cz

 

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na e-mail: hana.frckova@email_cz

 

Poplatek v Kč / variabilní symbol:

 • nekomerční subjekty 800,-Kč při bezhotovostní platbě na účet a 1.000,-Kč při hotovostní platbě na místě
 • komerční subjekty 2.000,-Kč při platbě na účet a 2.500,-Kč při platbě na místě v hotovosti
Členové ČSZT mají slevu 20 % 

 

VS: v přihlášce bude generován automaticky

Pozn. Za komerční subjekty jsou považovány subjekty, které podnikají za účelem dosažení zisku a osoby, které jednají jménem nebo na účet těchto subjektů (viz § 420 a dále Občanského zákoníku).

 

Při platbě převodem JE NUTNÉ uvést do poznámky jméno účastníka, jinak je velmi obtížné později spárovat platby a přihlášky.

 

Registrace účastníků platících v hotovosti začne v 08:45 hod. Registrace účastníků, kteří zaplatili poplatek bankovním převodem, bude probíhat od 09:00 hod.

Prezentace k semináři 13 - Odbor zdravotnických prostředků (Oddělení kontroly ZP a odborných posudků), 12.08.2020

Téma: Evropské Nařízení 2017/745 (MDR) z pohledu distributora, dovozce a zplnomocněného zástupce (opakování semináře č. 7 ze dne 17.8.2020)