Seminář 12 - Sekce dozoru (Oddělení lékopisu a standardizace léčiv)

Téma: Seminář k lékopisné problematice  

Datum konání: 14. 11. 2017 od 10:00 hod. do 14:00 hod. (půldenní seminář)

Místo konání: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41  Praha 10 (budova č. 24, velký sál)

Program semináře:

 • 20 let harmonizace Českého lékopisu s Evropským lékopisem
 • Legislativní rámec
 • Novinky a změny v terminologii ČL 2017
 • Stanovení těžkých kovů a kovových reziduí v lékopise
 • Novinky a změny v technologických textech (ČL 2017, Dopl. 2018)
 • Novinky a změny ve farmakognostických textech (ČL 2017, Dopl. 2018)
 • Novinky a změny v mikrobiologických textech (ČL 2017, Dopl. 2018)
 • Novinky a změny v imunologických textech (in vivo, in vitro zkoušky)
 • Diskuse

 

Cílová skupina: lékárníci, výrobci a distributoři léčivých a pomocných látek, výrobci a distributoři léčivých přípravků, kontrolní laboratoře

 

Garant: RNDr. Hana Lomská

Kontaktní osoba: RNDr. Hana Jůzová, tel. č.: 272 185 881, e-mail: hana.juzova@sukl_cz

Kontaktní osoba - přihlášky: Hana Frčková, e-mail: hana.frckova@email_cz

Kontaktní osoba pro platby: Lenka Cibulková, tel. č.: 272 185 832, e-mail: lenka.cibulkova1@email_cz

 

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na e-mail paní Hany Frčkové hana.frckova@email_cz.

 

Poplatek v Kč/variabilní symbol:

 • nekomerční subjekty 800,-Kč při bezhotovostní platbě na účet a 1.000,-Kč při hotovostní platbě na místě
 • komerční subjekty 2.000,-Kč při bezhotovostní platbě na účet a 2.500,-Kč při hotovostní platbě na místě

 

VS: v přihlášce bude generován automaticky

 

Pozn. Za komerční subjekty jsou povyžovány subjekty, které podnikají za účelem dosažení zisku a osoby, které jednají jménem nebo na účet těchto subjektů (viz § 420 a dále Občanského zákoníku).

 

Při platbě převodem JE NUTNÉ uvést do poznámky jméno účastníka, jinak je velmi obtížné později spárovat platby a přihlášky.

 

Registrace účastníků platících v hotovosti začíná v 09:15 hod. Registrace účastníků, kteří zaplatili bankovním převodem, bude probíhat od 09:30 hod.

 

Prezentace k semináři 12 - Sekce dozoru (Oddělení lékopisu a standardizace léčiv), 16.11.2017

Téma: Seminář k lékopisné problematice