Seminář 10 – Odbor inspekční (Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů)

Téma: Lidské tkáně a buňky - ASISTOVANÁ REPRODUKCE   - nové legislativní požadavky na kódování lidských tkání a buněk a dovozy ze třetích zemí, jak postupovat a jak splnit nové požadavky; stručná informace o novém pokynu VYR-42.  

Datum konání:  15. 6. 2017 od 9:00 hod. do cca 16:00 hod. (jednodenní seminář)

Místo konání: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (budova č. 24, velký sál)

 

Program semináře:

  1. Nové požadavky na kódování reprodukčních buněk (jednotný evropský kód)
  2. Nové požadavky na dovoz reprodukčních buněk ze třetích zemí, postup při žádosti o povolení činnosti dovážejícího tkáňového zařízení
  3. Stručná informace o pokynu VYR-42

 

Konečný program semináře společně s prezentacemi bude k dispozici na webových stránkách SÚKL (v části Prezentace ze seminářů a konferencí http://www.sukl.cz/sukl/rok-2017) nejpozději dva dny před začátkem semináře. Doporučujeme si prezentace vytisknout a přinést s sebou.

 

Cílová skupina: CENTRA ASISTOVANÉ REPRODUKCE - osoby zapojené do činností tkáňového zařízení včetně odpovědných osob

 

Garant:  MVDr. Eva Kučerová, telefon: 272 185 838, e-mail: eva.kucerova@sukl_cz

Kontaktní osoba – dotazy: Lenka Cibulková, telefon: 272 185 832, e-mail: lenka.cibulkova@sukl_cz

Kontaktní osoba – přihlášky: Hana Frčková, e-mail: hana.frckova@email_cz

Kontaktní osoba pro platby: Lenka Cibulková, tel. č.: 272 185 832, e-mail: lenka.cibulkova1@email_cz

 

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na e-mail paní Hany Frčkové.

 

 

Poplatek v Kč/variabilní symbol:

  • nekomerční subjekty 1.000,- Kč při bezhotovostní platbě na účet a 1.200,- Kč při hotovostní platbě na místě
  • komerční subjekty 3.000,- Kč při bezhotovostní platbě na účet a 3.500,- Kč při hotovostní platbě na místě

 

VS: v přihlášce bude generován automaticky

 

Pozn. Za komerční subjekty jsou považovány subjekty, které podnikají za účelem dosažení zisku a osoby, které jednají jménem nebo na účet těchto subjektů (viz § 420 a dále Občanského zákoníku).

 

Při platbě převodem JE NUTNÉ uvést do poznámky jméno účastníka, jinak je velmi obtížné později spárovat platby a přihlášky.

 

Registrace účastníků platících v hotovosti začne v 08:00 hod. Registrace účastníků, kteří zaplatili poplatek bankovním převodem, bude probíhat od 08:30 hod.

Prezentace k semináři 10 – Odbor inspekční (Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů), 12.06.2017

Téma: Lidské tkáně a buňky - ASISTOVANÁ REPRODUKCE - nové legislativní požadavky na kódování lidských tkání a buněk a dovozy ze třetích zemí, jak postupovat a jak splnit nové požadavky; stručná...