Rok 2018

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Prezentace k semináři sekce registrací - Aktuality ve farmakovigilanci

Seminář sekce registrací - Aktuality ve farmakovigilanci   

 

Prezentace k semináři 7 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata      

 

Prezentace k semináři 6 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata      

 

Prezentace k semináři 5 – Sekce dozoru

Téma: Ochranné prvky – požadavky a proces připojení výrobců a držitelů rozhodnutí o registraci k systému úložišť   

 

Prezentace k semináři 4 – Sekce zdravotnických prostředků (Oddělení kontroly)

Téma: Zdravotnické prostředky - platná legislativa a požadavky SÚKL    

 

Prezentace k semináři č. 1 - Sekce zdravotnických prostředků (Oddělení klinického hodnocení)

Téma: Žádost o povolení provedení klinické zkoušky a požadavky na její dokumentaci