Prezentace k semináři č. 1 - Sekce zdravotnických prostředků (Oddělení klinického hodnocení)

Téma: Žádost o povolení provedení klinické zkoušky a požadavky na její dokumentaci  

Prezentace

Seminář 1 – Sekce zdravotnických prostředků (Oddělení klinického hodnocení), 05.02.2018

Téma: Žádost o povolení provedení klinické zkoušky a požadavky na její dokumentaci