Přehled seminářů v roce 2019

Seminář 13 – Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Aktuální témata k cenám a úhradám LP/PZLÚ  

 

Seminář 12 - Sekce registrací (OKH ve spolupráci s PFKH, INS, KOČ)

Téma: Radiofarmaka – použití neregistrovaných radiofarmak ve specifickém léčebném programu nebo klinickém hodnocení – požadavky na předkládanou dokumentaci.  

 

Seminář 11 - Sekce registrací (Oddělení klinického hodnocení léčiv)

Téma: Jak správně připravit dokumentaci k podání žádosti o schválení klinického hodnocení léčivého přípravku (opakování semináře č. 6 z 26.2.2019, č. 7 ze 7.3.2019 a č. 8 z 8.3.2019)  

 

Seminář 10 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata (opakování semináře 9 ze dne 12.6.2019)  

 

Seminář 9 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata      

 

Seminář 8 - Sekce registrací (Oddělení klinického hodnocení léčiv)

Téma: Jak správně připravit dokumentaci k podání žádosti o schválení klinického hodnocení léčivého přípravku (opakování semináře 6 ze dne 26.2.2019 a semináře 7 ze dne 7.3.2019)  

 

Seminář 7 - Sekce registrací (Oddělení klinického hodnocení léčiv)

Téma: Jak správně připravit dokumentaci k podání žádosti o schválení klinického hodnocení léčivého přípravku (opakování semináře 6 z 26.2.2019)  

 

Seminář 6 - Sekce registrací (Oddělení klinického hodnocení léčiv)

Téma: Jak správně připravit dokumentaci k podání žádosti o schválení klinického hodnocení léčivého přípravku  

 

Seminář 5 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Téma: Aktuality ve farmakovigilanci (opakování semináře 4 ze dne 28.5.2019)  

 

Seminář 4 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Téma: Aktuality ve farmakovigilanci  

 

Seminář 3 - Sekce dozoru

Téma: Ochranné prvky  

 

Seminář 2 - Sekce dozoru

Téma: Kontroly SÚKL v lékárnách   

 

Seminář 1 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Téma: Základní informace o farmakovigilanci – legislativní požadavky a jak je naplňovat v prostředí malých společností držitelů rozhodnutí o registraci léčivých přípravků (jedná se o opakování semináře konaného v lednu 2017)