Přehled seminářů v roce 2018

Seminář 1 – Sekce zdravotnických prostředků (Oddělení klinického hodnocení)

Téma: Žádost o povolení provedení klinické zkoušky a požadavky na její dokumentaci  

 

Seminář 2 - Sekce registrací (Oddělení farmakovigilance)

Téma: Aktuality ve farmakovigilanci  

 

Seminář 3 - Sekce registrací (Oddělení farmakovigilance)

Téma: Aktuality ve farmakovigilanci (opakování semináře 2 ze dne 20.6.2018)   

 

Seminář 4 – Sekce zdravotnických prostředků (Oddělení kontroly)

Téma: Zdravotnické prostředky - platná legislativa a požadavky SÚKL  

 

Seminář 5 – Sekce dozoru

Téma: Ochranné prvky – požadavky a proces připojení výrobců a držitelů rozhodnutí o registraci k systému úložišť   

 

Seminář 6 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata      

 

Seminář 7 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata   (opakování semináře 6 ze dne 5.6.2018)