Přehled seminářů v roce 2018

Seminář 1 – Sekce zdravotnických prostředků (Oddělení klinického hodnocení)

Téma: Žádost o povolení provedení klinické zkoušky a požadavky na její dokumentaci  

 

Seminář 2 - Sekce registrací (Oddělení farmakovigilance)

Téma: Aktuality ve farmakovigilanci  

 

Seminář 3 - Sekce registrací (Oddělení farmakovigilance)

Téma: Aktuality ve farmakovigilanci (opakování semináře 2 ze dne 20.6.2018)