Odborný hodnotitel Oddělení registrace osob a odborných posudků

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Odborný hodnotitel Oddělení registrace osob a odborných posudků