Odborný hodnotitel Oddělení registrace osob a odborných posudků

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místa Odborný hodnotitel Oddělení registrace osob a odborných posudků.