Nabídky nepotřebného majetku státním organizacím

Nabídky nepotřebného majetku  

Nabídky nepotřebného majetku, o které neprojevily zájem jiné organizační složky státu, státním organizacím v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka nepotřebného majetku do 24. 11. 2017

Nabídka nepotřebného hmotného majetku (reakce nejpozději do 3. 7. 2017)

Nabídka různého nepotřebného majetku