Nabídky nepotřebného majetku ostatním organizačním složkám státu

Nabídky nepotřebného majetku ostatním organizačním složkám státu v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka nepotřebného hmotného majetku (reakce nejpozději do 2. 6. 2017)

Nabídka nepotřebného hmotného majetku (reakce nejpozději do 30. 10. 2017)