Nabídky nepotřebného majetku k prodeji nestátním právnickým a fyzickým osobám

Nabídky nepotřebného majetku, o které neprojevily zájem jiné organizační složky státu, ani státní organizace, k prodeji nestátním právnickým osobám a fyzickým osobám v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.  

Nabídka nepotřebného movitého majetku (nejpozději do 3. 7. 2017) 

Nabídka nepotřebného hmotného majetku (reakce nejpozději do 4. 8. 2017)

 Nabídka nepotřebného majetku do 22. 12. 2017

Nabídka nepotřebného majetku do 2.4.2018