Nabídky nepotřebného majetku k prodeji nestátním právnickým a fyzickým osobám

Nabídky nepotřebného majetku, o které neprojevily zájem jiné organizační složky státu, ani státní organizace, k prodeji nestátním právnickým osobám a fyzickým osobám v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.  

Nabídka nepotřebného movitého majetku (nejpozději do 3. 7. 2017) 

Nabídka nepotřebného hmotného majetku (reakce nejpozději do 4. 8. 2017)