FI červen 2010

Obsah:

  • Léčba polyneuropatií
  • Nimesulid - změna v používání na lék druhé volby
  • Fluoxetin a riziko vrozených srdečních vad
  • SSRI, venlafaxin, mirtazapin a zvýšené riziko vzniku perzistující plicní hypertenze u novorozenců
  • Zvýšené riziko fraktur kostí ve spojení s užíváním některých antidepresiv