2018

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 6. 2018

Žádost o poskytnutí informace, jakým způsobem bylo naloženo s podnětem ke kontrole ve věci dovozu do České republiky a prodeje v České republice neregistrovaných léčivých přípravků Skeleton, Bromo-Biliaron, Mercapton, Pyroscint a Renon a jaký byl výsledek provedené kontroly.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 7. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se počtu žádostí o notifikaci zdravotnických prostředků.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 7. 2018

Žádost o poskytnutí informace, v kolika případech Státní ústav pro kontrolu léčiv uplatnil postup podle § 41 odst. 3 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a na jeho základě se obrátil na Evropskou komisi, včetně poskytnutí dokumentů dokládajících výsledek tohoto postupu.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 6. 2018

Žádost o poskytnutí všech informací týkajících se procesu notifikace zdravotnického prostředku XX, především data podání žádosti o notifikaci a data jejího vyřízení.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 6. 2018

Žádost o poskytnutí dvou prezentací „Konopí pro léčebné použití“, přednesené v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a na Ministerstvu zdravotnictví.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 6. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se uložených pokut od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 6. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se léčivého přípravku Diprophos.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 6. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se počtu žádostí o notifikaci a registraci dle zákona o zdravotnických prostředcích.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 6. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se doplatku u přípravku Detralex a dostupnosti přípravků s účinnou látkou testosteron.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 6. 2018

Žádost o poskytnutí informací týkající se nákladů a rozsahu tisku za rok 2015, 2016 a 2017.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 5. 2018

Žádost o poskytnutí informace, co je z pohledu SÚKL rozhodující při posuzování toho, zda se v případě konkrétního přípravku jedná o humánní autogenní vakcínu, tj. jaké podmínky je potřeba naplnit, aby byl určitý přípravek kvalifikován jako humánní autogenní vakcína.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 5. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se účasti nezletilých osob v klinickém hodnocení.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 5. 2018

Žádost o poskytnutí rozhodnutí vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv ve správním řízení sukls200920/2016.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 3. 2018

Žádost o poskytnutí textu uvedených rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv - sukls16617/2014, sukls133200/2013, sukls76138/2013, sukls145448/2013, sukls70531/2013 a sukls57251/2013.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 5. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se sankcí za porušení zákona o ochraně spotřebitele.