2018

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 12. 2018

Žádost o poskytnutí informace o dodávkách potravin pro zvláštní lékařské účely za období od roku 2013 do listopadu 2018.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 12. 2018

Žádost o poskytnutí přehledu hlášených nežádoucích účinků u léčivého přípravku Propofol 1%.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 12. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se správního řízení o VaPÚ u léčivého přípravku Ibrance.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 11. 2018

Žádost o poskytnutí informace o všech dodávkách potravin pro zvláštní lékařské účely (s kódem SÚKL) za období celého roku 2017 a také za období od ledna do října roku 2018.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 9. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se pravidel pro vyhodnocování střetu zájmu pracovníků SÚKL.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 10. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí o přeřazení  přípravků  mezi léčivé přípravky za roky 2014 - 2017.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 10. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů: sukls58710/2014, sukls210683/2016, sukls124157/2016, sukls166923/2016, sukls207800/2016, sukls124124/2016, sukls52938/2016, sukls90336/2013, sukls133200/2013, sukls16617/2014.    

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 9. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí sukls153712/2015, sukls114802/2015, sukls98779/2015, sukls166828/2014, sukls109372/2014, sukls107465/2013, sukls241459/2012, sukls38743/2011, sukls132601/2010, sukls211333/2018, sukls199608/2018, sukls95245/2017, sukls238545/2016, sukls30320/2015, sukls69084/2009.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 9. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv vedených pod spisovými značkami: sukls72080/2014, sukls25544/2015, sukls139226/2013, sukls202167/2018, sukls206891/2016, sukls104029/2016, sukls104029/2016, sukls233874/2018, sukls63383/2018.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 9. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv pod spisovou značkou sukls64863/2016.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 11. 2018

Žádost o poskytnutí licence k pěstování konopí pro léčebné použití v rámci zakázky VZSAKL02/2017 a informace o použitých registrovaných odrůdách v rámci této zakázky.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 10. 2018

Žádost o poskytnutí údajů za období 01/2017-09/2018 k neregistrovaným léčivým přípravkům v rámci mimořádného dovozu a specifických léčebných programů.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 8. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se kontrolních mechanismů ke zjištění střetu zájmu pracovníků SÚKL.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 10. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se rozhodnutí o zproštění výkonu služby.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 10. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se návrhů systemizace.