2016

Spisová značka

Účastník řízení

Správní delikt

Porušené hmotněprávní ustanovení

Uložená sankce (Kč)

Rozhodnutí nabylo právní moci dne

sukls142214/2016

Euroquirurgica ČR s.r.o.

§ 19a odst. 3 písm. b) zákona o technických požadavcích na výrobky

§ 13 odst. 1 zákona o technických požadavcích na výrobky

 200.000,-

 21.10.2016