2014

Reálné využití léčiv

Výsledky růzkumu SÚKL "Reálné využití léčiv", jehož účelem bylo zjistit, jak a s jakými finančními dopady jsou léky skutečně využívány.  

 

Zdroje a využití informací v oblasti léčiv

Průzkum se zaměřil na to, jak lékaři, lékárníci a veřejnost získávají informace o léčivech a jakým způsobem s nimi dále nakládají.