Snídaně s novináři

snidane_23_8_2018_mala_1.PNG SÚKL 23. 8. 2018 | Dne 23. srpna proběhla v Malém sále SÚKL snídaně s novináři, jejímž hlavním tématem byly priority nové ředitelky SÚKL a aktuální úkoly, které SÚKL řeší.    

snidane_23_8_2018.PNG

Mgr. Irena Storová a PharmDr. Marcela Škrabalová na snídani s novináři

V rámci snídaně proběhlo i natáčení videa pro kanál Minuty MT a rozhovoru pro Českou televizi. 

Materiály ke stažení: 

Odkaz na video Minuty MT
Odkaz na ČT24