Sdělení SÚKL ze dne 9.1.2017 (2) - aktualizace

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Metformin Mylan 500 mg tbl. flm., Metformin Mylan 850 mg tbl. flm. a Metformin Mylan 1000 mg tbl. flm. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Oddělení závad v jakosti

9. 1. 2017

 

Aktualizace ze dne 9.1.2017

V textu sdělení byla opravena doba použitelnosti šarže číslo 4660214C léčivého přípravku METFORMIN MYLAN 1000MG z původně uvedených 31. 1. 2018 na 31. 10. 2018, doba použitelnosti šarže číslo 4640084A léčivého přípravku METFORMIN MYLAN 500MG z původně uvedených 30. 5. 2019 na 31. 5. 2019 a doba použitelnosti šarže číslo 4640082D léčivého přípravku METFORMIN MYLAN 500MG z původně uvedených 30. 3. 2019 na 31. 3. 2019.

 

Aktualizace ze dne 23. 1. 2017

Držitel rozhodnutí o registraci léčivých přípravků METFORMIN MYLAN 500MG, METFORMIN MYLAN 850MG a METFORMIN MYLAN 1000MG rozšířil seznam stahovaných šarží o další šarže uvedené v tabulce níže.

 

Aktualizace ze dne 3.2.2017

Seznam dalších stahovaných šarží, viz pdf. soubor výše, byl na základě sdělení držitele rozhodnutí o registraci doplněn o další stahovanou šarži léčivého přípravku Metformin Mylan 1000mg, por.tbl.flm.120x1000mg - šarže číslo 4660212C, doba použitelnosti 31.10.2018. Předmětem stahování jsou všechny šarže LP Metformin Mylan.