Sdělení SÚKL ze dne 5.4.2018

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku FAYTON 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok, 4 mg/5 ml inf. cnc. sol. 1x5 ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Oddělení závad v jakosti

5.4.2018