Sdělení SÚKL ze dne 30.4.2018

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání uvedené šarže léčivého přípravku Degan 10 mg roztok pro injekci, 5 mg/ml inj. sol. 50 x 2 ml.  

 

Oddělení závad v jakosti

30.4.2018

Sdělení SÚKL ze dne 4.6.2018, 04.06.2018

SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku Degan 10 mg roztok pro injekci, 5 mg/ml inj. sol. 50 x 2 ml k distribuci, výdeji a léčebnému používání.