Sdělení SÚKL ze dne 3.7.2018 (4) - aktualizace 4. 7. 2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Vanatex HCT tbl. flm. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Oddělení závad v jakosti

3. 7. 2018

 

Aktualizace ze dne 4. 7. 2018

Pokud lékárna či distributor identifikují šarži, která není zahrnuta v seznamu stahovaných šarží výše, stahování se na ně rovněž vztahuje.

Doporučení SÚKL k řešení situace výpadku léčivých přípravků s obsahem léčivé látky valsartan (aktualizace 13. 7. 2018), 04.07.2018

V případě některých léčivých přípravků s obsahem léčivé látky valsartan, které jsou předmětem stahování, doporučuje Státní ústav pro kontrolu léčiv následující postup: