Sdělení SÚKL ze dne 27.9.2019 - aktualizace 23.1.2020

SÚKL informuje o pozastavení distribuce a výdeje uvedených šarží léčivých přípravků Emerade 150 mikrogramů, 150 mcg. inj. sol. pep. 1x0,15ml, Emerade 300 mikrogramů, 300 mcg. inj. sol. pep. 1x0,3ml, Emerade 500 mikrogramů, 500 mcg. inj. sol. pep. 1x0,5ml.  

 

Oddělení závad v jakosti

27.9.2019

 

 

Aktualizace ze dne 3.10.2019

Předmětem pozastavení distribuce a výdeje jsou pouze šarže uvedené výše, viz Sdělení SÚKL.

 

Aktualizace ze dne 23.1.2020

Na základě sdělení držitele rozhodnutí o registraci, společnosti PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Praha, se v případě uplynutí doby použitelnosti u výše pozastavených šarží, obraťte na svého dodavatele za účelem vyřízení kompenzace dotčených balení.

Informační dopis - Emerade, 30.09.2019

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve spolupráci s PharmaSwiss Česká republika s.r.o., držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Emerade a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky...

Sdělení SÚKL ze dne 18.3.2020, 18.03.2020

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Emerade 150 mikrogramů, 150 mcg. inj. sol. pep. 1x0,15ml, Emerade 300 mikrogramů, 300 mcg. inj. sol. pep. 1x0,3ml,...