Sdělení SÚKL ze dne 26.3.2018

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Infadolan, 1600iu/g+300iu/g ung 30g I až z úrovně pacientů.  

 

Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení a distributory: 

Protokol o výměně: 

Otázky a odpovědi pro pacienty:

 

 

Oddělení závad v jakosti

26.3.2018

 

Herbacos Recordati stahuje mast INFADOLAN se závadou v jakosti od pacientů, 26.03.2018

SÚKL informuje o stahování přípravku INFADOLAN od pacientů z důvodu závady v jakosti