Sdělení SÚKL ze dne 19. 5. 2017

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání uvedené šarže léčivého přípravku Isolyte, inf. sol., 10x1000 ml.  

 

Oddělení závad v jakosti

19. 5. 2017

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.6.2017 (1), 09.06.2017

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Isolyte inf. sol. 10x1000ml až z úrovně zdravotnických zařízení.