Sdělení SÚKL ze dne 16.8.2019 (2) - aktualizace

SÚKL informuje o stažení uvedených tlakových lahví léčivého přípravku Conoxia 100% medicinální plyn, stlačený, gas. crs. 2l/400l až z úrovně zdravotnických zařízení.  


Seznam čárových kódů stahovaných tlakových lahví níže:


Aktualizace 16.8.2019
Držitel rozhodnutí o registraci o rozšířil seznam čárových kódů stahovaných tlakových lahví, viz níže. Jedná se o kompletní seznam všech stahovaných lahví, včetně těch, které byly uvedeny v původním neaktualizovaném souboru výše:
Předmětem stahování jsou všechny lahve dle čárových kódů uvedené v kompletním seznamu výše.
Oddělení závad v jakosti
16.8.2019

Sdělení SÚKL ze dne 10. 5. 2017, 10.05.2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Conoxia medicinální plyn, stlačený, 100% gas. crs. 2l/400l V a Conoxia medicinální plyn, stlačený, 100% gas. crs. 10l/2200l V...

Sdělení SÚKL ze dne 12. 4. 2019 (1), 12.04.2019

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Conoxia medicinální plyn, stlačený, 100% gas. crs. 2l/400l V  až z úrovně zdravotnických zařízení.

Upozornění SÚKL k léčivým přípravkům obsahujícím kyslík v tlakových lahvích - aktualizace ze dne 22.7.2019, 22.07.2019

SÚKL upozorňuje na výskyt případů zahoření u tlakových lahví léčivého přípravku CONOXIA 100% medicinální plyn, stlačený gas crs. 2l/400l.

Sdělení SÚKL ze dne 2. 8. 2019, 02.08.2019

SÚKL informuje o stažení uvedených tlakových lahví léčivého přípravku Conoxia 100% medicinální plyn, stlačený, gas. crs. 2l/400l až z úrovně zdravotnických zařízení.