Sdělení SÚKL ze dne 12. 4. 2019 (1)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Conoxia medicinální plyn, stlačený, 100% gas. crs. 2l/400l V  až z úrovně zdravotnických zařízení.  

Držitel rozhodnutí o registraci dodal seznam čárových kódu všech tlakových lahví, které jsou předmětem stahování, viz soubor pdf níže. V seznamu jsou uvedeny čárové kódy jednotlivých tlakových lahví, dle kterých je nutno se v případě stahování orientovat. Tyto čárové kódy jsou uvedeny jak na tlakových lahvích, tak na dodacích listech k léčivému přípravku Conoxia. Závadou v jakosti nemusí být dotčeny všechny tlakové lahve v rámci jedné šarže, proto je nutno se řídit čárovými kódy lahví.

 

Oddělení závad v jakosti

12. 4. 2019