Rok 2016

Hemovigilance ČR – Výroční zpráva SÚKL za rok 2016 (oznamovací období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016)  

I. Počty transfuzních přípravků v ČR v roce 2016:

V roce 2016 bylo ve 144 zařízeních transfuzní služby (ZTS) a krevních bank (KB) v ČR vydáno celkem 568.665 transfuzních přípravků (TP) pro 168.023 příjemců TP, kterým bylo podáno celkem 566.357 TP.                                 

 

Plná krev

Erytrocyty

Trombocyty

Plazma

Počet vydaných balení  TP

2.263

387.600

40.750

138.052

Počet příjemců TP

1.473

117.271

10.690

38.589

Počet podaných balení TP

2.212

386.454

40.554

137.137


II. Závažné nežádoucí reakce (ZNR) v ČR v roce 2016:

SP = stupeň přisuzovatelnosti

V roce 2016 byly v ČR oznámeny celkem 4 ZNR u dárců (1x podvrtnutí kotníku s pádem na TO – SP 3; 1x ztráta vědomí s pádem a zraněním –SP 3; 2x závažný kolaps – SP 3) a celkem 11 ZNR u příjemců TP se SP 1, 2 nebo 3.

ZNR – Plná krev

                            Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

celkem

 

-

-

-

-

-

 

ZNR - Plazma

                            Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

celkem

 

-

-

-

-

-

 

ZNR - Erytrocyty

                            Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

Anafylaxe/hypersenzitivita

 

 

 

 

 

1

Akutní poškození plic v souvislosti s transfuzí

 

 

 

 

 

2

Ostatní jmenovitě uvedené - FNHTR

 

 

 

1

 

 

Ostatní jmenovitě uvedené - TACO

 

 

 

1

 

 

Ostatní jmenovitě uvedené –

akutní hypotenzní reakce

 

 

 

 

1

 

celkem

 

-

-

2

1

3

ZNR - Trombocyty

                            Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

Anafylaxe/hypersenzitivita

 

 

 

1

2

 

celkem

 

-

-

1

2

-

 

ZNR – více přípravků

Stupeň přisuzovatelnosti

 

NP

0

1

2

3

Anafylaxe/hypersenzitivita

 

 

 

 

2

 

celkem

 

-

-

-

2

-

 V roce 2016 došlo v ČR k jednomu úmrtí v souvislosti s podáním transfuzních přípravků - plazmy a trombocytů (anafylaktický šok).

 

III. Závažné nežádoucí události (ZNU) v ČR v roce 2016:

V roce 2016 bylo v ČR oznámeno celkem 8 ZNU, z čehož 1 ZNU se týkala pozdního vyšetření infekčních markerů u dárců krve, 1 ZNU souvisela s likvidací většího množství TP v důsledku poruchy skladovacího zařízení, 1 ZNU souvisela s chybou člověka (záměna TP při expedici), 2 ZNU se týkaly nalezené bakteriální kontaminace v TP, 1 ZNU souvisela s lidskou chybou při aferetickém odběru plazmy a 2 ZNU souvisely s distribucí TP vyrobených z krve dárce, který se nacházel v inkubační době infekčního onemocnění (borelióza, chřipka).

ZNU, kterou je dotčena jakost a bezpečnost krve a jejích složek kvůli odchylce v souvislosti s:

Celkový počet

Bližší údaje

Závada přípravku

Selhání zařízení

Chyba člověka

Ostatní jmenovitě uvedené

- odběrem plné krve

-

       

- aferézou

1

   

1

 

- vyšetřením podle §4 odst. 3

1

 

 

1

 

- zpracováním

-

 

 

 

 

- skladováním

1

 

1

 

 

- distribucí

1

 

 

1

 

- materiály

-

 

 

 

 

- ostatním jmenovitě uvedeným

4

3

 

 

1

 

IV. Počty zpracovaných jednotek krve a zpracovaných krevních složek v ČR v roce 2016:

V roce 2016 bylo v ČR zpracováno celkem 1 127 076 odběrů krve, z čehož odběrů PK bylo 425.138, aferetických odběrů bylo 701.938.