Rok 2015

Hemovigilance ČR – Výroční zpráva SÚKL - 2015 (oznamovací období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015)    

I. Počty transfuzních přípravků v ČR v roce 2015:

V roce 2015 bylo ve 135 zařízeních transfuzní služby (ZTS) a krevních bank (KB) v ČR vydáno celkem 587.490 transfuzních přípravků (TP) pro 171.942 příjemců TP, kterým bylo podáno celkem 584.587 z vydaných TP.                                             

 

Plná krev

Erytrocyty

Trombocyty

Plazma

Počet vydaných balení  TP

2.990

393.119

44.130

147.251

Počet příjemců TP

1.762

119.582

10.114

40.484

Počet podaných balení TP

2.842

391.378

43.855

146.492

 

II. Závažné nežádoucí reakce (ZNR) v ČR v roce 2015:

SP = stupeň přisuzovatelnosti

V roce 2015 byly v ČR oznámeny celkem 3 ZNR u dárců (kolaps se zraněním - SP 3; ztáta vědomí s nevolností - SP 3; cevní mozková příhoda - SP 2) a celkem 19 ZNR u příjemců TP se SP 1, 2 nebo 3.

ZNR - Plazma

                            Stupeň přisuzovatelnosti

NP

0

1

2

3

Anafylaxe/hypersenzitivita

1

 

1

1

 

Bakteriální infekce přenesená transfuzí

 

 

1

 

 

celkem

1

 

2

1

 

 

ZNR - Erytrocyty

                            Stupeň přisuzovatelnosti

NP

0

1

2

3

Imunitní hemolýza kvůli neslučitelnosti ABO

 

 

 

 

1

Anafylaxe/hypersenzitivita

1

 

 

 

Akutní poškození plic v souvislosti s transfuzí

 

1

 

 

Ostatní jmenovitě uvedené - FNHTR

 

 

 

1

 

Ostatní jmenovitě uvedné - TACO

 

 

 

 

celkem

1

1

 

6

2

ZNR - Trombocyty

                            Stupeň přisuzovatelnosti

NP

0

1

2

3

Virová infekce přenesená transfuzí - HCV

 

 

 

 

3

celkem

 

 

   

3


ZNR - více přípravků

                            Stupeň přisuzovatelnosti                             

NP

0

1

2

3

Anafylaxe/hypersenzitivita

 

 

 

 

Akutní poškození plic v souvislostí s transfuzí 

   

1

1

1

celkem

 

 

1

1

3

 V roce 2015 nebyla v ČR hlášena žádná ZNR v souvislosti s podáním plné krve.

 

III. Závažné nežádoucí události (ZNU) v ČR v roce 2015:

V roce 2015 bylo v ČR oznámeno celkem 10 ZNU, z čehož 1 ZNU se týkala virové infekce (HCV) ve vyrobených TP (krev odebrána v diagnostickém oknu, po podání TP došlo k nákaze), 1 ZNU souvisela s vniknutím cizí osoby do skladovacích prostor, 2 ZNU souvisely s chybou člověka (záměna TP při expedici), 3 ZNU souvisely se zjištěnou netěsností vaku, 2 ZNU se týkaly nalezené bakteriální kontaminace v TP a 1 ZNU souvisela s distribucí TP vyrobených z krve dárce, který měl při následném odběru v krvi pozitivní infekční markery.

ZNU, kterou je dotčena jakost a bezpečnost krve a jejích složek kvůli odchylce v souvislosti s:

Celkový počet

Bližší údaje

Závada přípravku

Selhání zařízení

Chyba člověka

Ostatní jmenovitě uvedené

- odběrem plné krve

 

 

 

 

 

- aferézou

 

 

 

 

 

- vyšetřením podle §4 odst. 3

1

 

 

 

- zpracováním

 

 

 

 

 

- skladováním

1

 

 

 

- distribucí

1

 

 

 

- materiály

3

 

 

 

- ostatním jmenovitě uvedeným

4

3

   

 

IV. Počty zpracovaných jednotek krve a zpracovaných složek krve v ČR v roce 2015:

V roce 2015 bylo v ČR zpracováno celkem 1 097 516 odběrů krve, z čehož odběrů PK bylo 424.682, aferetických odběrů bylo 672.834.