Rok 2014

Hemovigilance ČR – Výroční zpráva SÚKL - 2014 (oznamovací období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014)    

I. Počty transfuzních přípravků v ČR v roce 2014:

V roce 2014 bylo ve 140 zařízeních transfuzní služby (ZTS) a krevních bank (KB) v ČR vydáno celkem 600.757 transfuzních přípravků (TP) pro 161.672* příjemců TP, kterým bylo podáno celkem 581.174* z vydaných TP.                                             

(*  - údaje o počtu příjemců TP nebo o počtu podaných TP nedodala 4 ZTS a 1 KB)

 

Plná krev

Erytrocyty

Trombocyty

Plazma

Počet vydaných balení  TP

2.868

389.657

41.508

166.724

Počet příjemců TP

1.488

109.378

10.071

40.735

Počet podaných balení TP

2.747

380.309

41.092

157.026

 

II. Závažné nežádoucí reakce (ZNR) v ČR v roce 2014:

SP = stupeň přisuzovatelnosti

V roce 2014 byly v ČR oznámeny celkem 3 ZNR se SP 3 u dárců (kolaps se zraněním; 2x po odběru PK a 1x po odběru plazmy) a celkem 20 ZNR u příjemců TP, z těchto 20 ZNR mělo 16 SP 1, 2 nebo 3.

ZNR - Plazma

                            Stupeň přisuzovatelnosti

celkem

NP

0

1

2

3

Anafylaxe/hypersenzitivita

5

1

 

 

2

2

Akutní poškození plic v souvislosti s transfuzí

2

 

 

1

1

 

celkem

7

1

 

1

3

2

 

ZNR - Erytrocyty

                            Stupeň přisuzovatelnosti

celkem

NP

0

1

2

3

Imunitní hemolýza kvůli neslučitelnosti ABO

1

 

 

 

 

1

Imunitní hemolýza kvůli jiné aloprotilátce

2

1

 

 

 

1

Anafylaxe/hypersenzitivita

3

1

1

 

1

 

Akutní poškození plic v souvislosti s transfuzí

3

 

 

 

2**

1

Ostatní jmenovitě uvedené - FNHTR

1

 

 

1

 

 

celkem

10

2

1

1

3

3

**  1x úmrtí

ZNR - Trombocyty

                            Stupeň přisuzovatelnosti

celkem

NP

0

1

2

3

Anafylaxe/hypersenzitivita

1

 

 

 

1

 

Akutní poškození plic v souvislosti s transfuzí

2

 

 

1

 

1

celkem

3

 

 

1

1

1

 V roce 2014 nebyla v ČR hlášena žádná ZNR v souvislosti s podáním plné krve nebo více typů TP.

 

III. Závažné nežádoucí události (ZNU) v ČR v roce 2014:

V roce 2014 bylo v ČR oznámeno celkem 7 ZNU, z čehož 2 ZNU se týkaly nalezené bakteriální kontaminace TP (Corynebacterium pseudodiphteriae; Propionibacterium acnes), 5 ZNU souviselo se zpětně zjištěným onemocněním dárce (hepatitida A; hepatitida B, borelióza; pásový opar, chřipka).

ZNU, kterou je dotčena jakost a bezpečnost krve a jejích složek kvůli odchylce v souvislosti s:

Celkový počet

Bližší údaje

Závada přípravku

Selhání zařízení

Chyba člověka

Ostatní jmenovitě uvedené

- odběrem plné krve

 

 

 

 

 

- aferézou

 

 

 

 

 

- vyšetřením podle §4 odst. 3

 

 

 

 

 

- zpracováním

 

 

 

 

 

- skladováním

 

 

 

 

 

- distribucí

 

 

 

 

 

- materiály

 

 

 

 

 

- ostatním jmenovitě uvedeným

7

3

   

4

 

IV. Počty zpracovaných jednotek krve a zpracovaných složek krve v ČR v roce 2014:

počet zpracovaných jednotek krve = počet odběrů plné krve bez ohledu na to, zda z odběru bude vyroben 1 nebo více TP

počet zpracovaných složek krve = počet odběrů aferézou bez ohledu na to, zda z odběru bude vyroben 1 nebo více TP

 

V roce 2014 bylo v ČR zpracováno celkem 1 065 301* odběrů krve, z čehož minimálně 588 110** bylo zpracováno pomocí přístrojové aferézy.

* 1 ZTS (z 85) nedodalo informaci o počtu zpracovaných jednotek krve

** některá ZTS neuvedla zvlášť počty odběrů plné krve a aferézou