Rok 2012

Výroční zpráva k hemovigilanci za rok 2012.  

ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ REAKCE V ČR 2012 – SÚKL

1/ ERYTROCYTY

ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ REAKCE

stupeň přisuzovatelnosti

CELKEM

NP

0

1

2

3

Bakteriální infekce přenesená transfúzí

1

 

1

 

 

 

Anafylaxe

1

 

 

 

1

 

Akutní poškození plic v souvislosti s transfúzí

1

 

 

1

 

 

Jiná závažná reakce

1

 

 

1

 

 

CELKEM       

4

 

1

2

1

 

 

2/ TROMBOCYTY

ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ REAKCE

stupeň přisuzovatelnosti

CELKEM

NP

0

1

2

3

Anafylaxe

1

 

 

 

 

1

Nemoc z reakce štěpu proti hostiteli

1

 

   

 

1

CELKEM       

2

 

 

 

 

2

 

 3/ PLASMA

ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ REAKCE

stupeň přisuzovatelnosti

CELKEM

NP

0

1

2

3

Anafylaxe

8

 

 

1

7

 

CELKEM       

8

 

 

1

7

 

 

ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ UDÁLOSTI V ČR 2012  -  SÚKL

Hlásitel :

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Oznamovací období :

1.1.2012 - 31.12.2012

Celkový počet zpracovaných jednotek krve a   zpracovaných krevních složek :    794340

Závažná nežádoucí událost, kterou je dotčena jakost   a bezpečnost krve a jejích složek kvůli odchylce v souvislosti s:

Celkový počet

Bližší údaje

Závada přípravku

Selhání zařízení

Chyba člověka

Ostatní

odběrem plné krve

126

89

35

2

 

aferézou

28

18

9

1

 

vyšetřením podle par. 4 odst. 3

62

62

 

 

 

zpracováním

78

8

68

2

 

skladováním

1

1

 

 

 

distribucí

3

 

 

3

 

materiály

0

 

 

 

 

ostatním

11

2

 

3

6

Celkem

309

180

112

11

6

Oddělení farmakovigilance
25. 6. 2013