Rok 2010

  • Závažné nežádoucí reakce - plná krev

ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ REAKCE

stupeň přisuzovatelnosti

CELKEM

NP

0

1

2

3

CELKEM 

0

 

 

 

 

 

  • Závažné nežádoucí reakce - erytrocyty

ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ REAKCE

stupeň přisuzovatelnosti

CELKEM

NP

0

1

2

3

Imunitní hemolýza ABO

2

 

 

 

 

2

Hemolýza z jiných než imunitních příčin

3

 

3

 

 

 

Bakteriální infekce přenesená transfúzí

2

1

 

1

 

 

Anafylaxe/

hypersenzitivita

7

3

2

1

1

 

Akutní poškození plic v souvislosti s transfúzí

3

 

 

1

1

1

Viróza přenesená transfúzí HCV

2

1

1

 

 

 

Jiná závažná reakce

10

1

1

8

 

 

CELKEM       

29

 

 

 

 

 

  • Závažné nežádoucí reakce - trombocyty

ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ REAKCE

stupeň přisuzovatelnosti

CELKEM

NP

0

1

2

3

Anafylaxe/

Hypersenzitivita

3

2

 

 

1

 

Akutní poškození plic v souvislosti s transfúzí

1

 

 

 

 

1

Jiná závažná reakce

1

 

 

 

 

1

CELKEM       

5

2

 

 

1

1

  • Závažné nežádoucí reakce - plasma

ZÁVAŽNÉ NEŽÁDOUCÍ REAKCE

stupeň přisuzovatelnosti

CELKEM

NP

0

1

2

3

Anafylaxe/

Hypersenzitivita

9

1

 

5

2

1

Akutní poškození plic v souvislosti s transfúzí

2

 

1

 

 

1

Virová infekce přenesená transfúzí HBV

1

 

 

 

 

1

CELKEM

12

1

1

5

2

3

  • Závažné nežádoucí události v ČR 2010

Oznamovací období :

1.1.2010 - 31.12.2010

Celkový počet zpracovaných jednotek krve a zpracovaných krevních složek :  891510

Závažná nežádoucí událost, kterou je dotčena jakost a bezpečnost krve a jejích složek kvůli odchylce v souvislosti s:

Celkový počet

Bližší údaje

Závada přípravku

Selhání zařízení

Chyba člověka

Ostatní

odběrem plné krve

45

45

 

 

 

aferézou

8

7

1

 

 

vyšetřením podle par. 4 odst. 3

377

346

22

1

8

zpracováním

337

167

161

9

 

skladováním

67

55

6

 

6

distribucí

5

3

 

2

 

materiály

93

4

 

 

89

ostatním

6

 

 

 

6

Celkem

938

627

190

12

109

 Oddělení farmakovigilance
17.4.2012