Přehledy léčivých přípravků - 2007

Rok 2007  

Níže uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Data byla převzata z databáze SÚKL. V případě, že se domníváte, že došlo k uvedení nesprávného údaje, obraťte se prosím na tel.      272 185 333     , e-mail: posta@sukl_cz.

Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci

Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci

Nově registrované přípravky centralizovanou procedurou v období

Nově registrované přípravky (bez centralizovaných)

Změny v registracích v období

Zrušené registrace v období

Přípravky převedené na nového držitele v období

Přípravky, u kterých byla prodloužena platnost rozhodnutí o registraci v období

Zařazení léčivých přípravků již registrovaných v ČR do režimu procedury vzájemného uznávání v období

Seznam registrovaných léčivých přípravků, u nichž bylo povoleno uvedení do oběhu jednotlivých šarží přípravku v cizojazyčném obalu

Podle ustanovení § 26d odst. 1 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 8 vyhlášky č. 473/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může Státní ústav pro kontrolu léčiv umožnit uvedení jednotlivých šarží léčivých přípravků do oběhu i tehdy, pokud jsou údaje uvedené na obalu v jiném než českém jazyce. Informace o povolených přípravcích v obalech s cizojazyčnými texty bude pravidelně poskytována též ve Věstníku SÚKL.

Seznam přípravků předepisovaných na recept s modrým pruhem

Na základě požadavků zdravotnické veřejnosti SÚKL vydává souhrnný přehled přípravků předepisovaných na recept s modrým pruhem. Jedná se o léčivé přípravky uvedené v přílohách 1 a 5 zákona o 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn.

Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu: