Registr zprostředkovatelů humánních léčivých přípravků

Přehled zprostředkovatelů léčivých přípravků registrovaných SÚKL. Poslední změna v registru nastala dne 28.08.2020

Registry zprostředkovatelů humánních léčivých přípravků v jiných členských státech  

Přehled odkazů na registry zprostředkovatelů léčivých přípravků vedené příslušnými orgány členských států