Ředitel SÚKL

Dne 10. 2. 2014 byl PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA ministrem zdravotnictví jmenován ředitelem SÚKL.

PharmDr. Zdeněk Blahuta vystudoval na Univerzitě Karlově na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové obor farmacie, kromě toho získal také atestaci z lékárenství 1. stupně.

Od roku 1985 působil v celé řadě lékáren, v letech 2010 - 2012 zastával v SÚKL funkci inspektora, a má tedy zkušenosti i s kontrolní činností lékáren, distributorů či zdravotnických zařízení. Působil také jako vedoucí implementace projektu eRecept a regionálních středisek farmakovigilance. V posledních dvou letech zastával pozici vedoucího lékárníka v Městské nemocnici v Ostravě.

Od roku 2004 se věnuje publikační činnosti v Časopise českých lékárníků, a to především v oblasti aktuální problematiky provozu veřejných lékáren.

Mezi hlavní pracovní cíle PharmDr. Zdeňka Blahuty patří například zlepšení hospodaření SÚKL nebo větší dostupnost léčivých přípravků pro české pacienty v souvislosti s paralelním obchodem.