Přehledy 2010

Počet přijatých/vyřízených žádostí - měsíční přehled

Počet přijatých/vyřízených žádostí - roční přehled