Přehled držitelů certifikátu správné laboratorní praxe

Držitelé certifikátu SLP

Přehled testovacích zařízení zařazených do národního programu správné laboratorní praxe v oblasti léčiv, která splňují požadavky SLP (bližší podrobnosti viz pokyn SÚKL: SLP-6 - Národní program SLP) .

Aktualizace 11.01.2017.

 

Testovací zařízení

Datum kontroly první/poslední

Stav shody

Druh Kontroly

Rozsah činností

Poznámka

ANADIAG SA, CZ organizační složka podniku,

Chleny 46

517 45 Chleny

7.2013

ic

full

6

A 1)

9.2014

ic

full

6

A

BIOPHARM

Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s.

Pohoří-Chotouň 90,

254 49 Jílové u Prahy

4.1994

1.2003

ic

ic

full

full

2, 6, 9 *)

S 2)

A

2.2016

ic

re-i

2, 6, 9 *)

S/A, renovace prostor

MediTox s.r.o.

(dříve BioTest, s.r.o.)

Pod Zámkem 279,

281 25 Konárovice

12.1999

10.2001

ic

pen

fac

full

2, 3, 8

S

A

11.2015

ic

sa

2, 3, 8

S/A, na žádost ECHA

BIOVETA, a.s.

Komenského 212,

683 23 Ivanovice na Hané

2.2005

nic

fac

2, 8, 9 *)

S

3.2013

ic

full

2, 8, 9*)

S

CEPHA, s.r.o.

Komenského 19,

323 12 Plzeň

1.1998

ic

full

8, 9 *)

S

1.2016

ic

re-i

8, 9 *)

S

Chemila, spol. s r.o.

Za Dráhou 4386/3,

(dříve Blažkova 5)

695 01 Hodonín

4.2004

pen

fac

9 **)

A

4.2015

ic

re-i

9 **)

A

EMPLA AG, spol. s r.o.

Za Škodovkou 305,

503 11 Hradec Králové

11.2001

nic

fac

4

A

2.2014

ic

full

4, 5

A

I2L Research Ltd. org. složka

Na Zlaté stoce 1619

370 05 České Budějovice

11.2011

ic

full

9***)

A

7.2015

ic

full

9***)

A, změna adresy, nové prostory

PHARMAKL, s.r.o.

Slovenská 993/9

120 00 Praha 2

9.1995

ic

fac

8, 9 *)

S

4.2015

ic

full

8, 9 *)

S

 

Testovací zařízení

Datum kontroly první/poslední

Stav shody

Druh Kontroly

Rozsah činností

Poznámka

Quinta Analytica, s.r.o.

Pražská 1486/18c102 00 Praha 10

12.1997

ic

fac

8, 9 *)

S

1.2016

ic

full

8, 9 *)

S

Tekro, spol. s r.o.

Provoz Nová Dědina,

783 91 Uničov

2.2014

ic

full

6

S

 

 

 

 

 

Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.

Rybitví č.p. 296

533 54 Rybitví

3./6.1994

9.2000

ic

ic

fac/sa

full

2, 3, 8

1–5, 8

S

A

12.2014

ic

full

1–6, 8

S/A

*) farmakokinetické studie, studie efektivity

**) mikrobiologické testování desinfekční účinnosti

mikrobiologické testování kosmetiky

***) testy účinnosti insekticidních, biocidních a repelentních přípravků

1) kontrolováno ASLAB (Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB, Výzkumný ústav      vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce)

2) kontrolováno SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Vysvětlivky 

Rozsah činností

  1. Fyzikálně chemické testy
  2. Testy toxicity
  3. Mutagenita
  4. Ekotoxicita na vodních a suchozemských organizmech
  5. Studie chování ve vodě, půdě a vzduchu, bioakumulace
  6. Stanovení residuí
  7. Studie vlivu na prostředí a přírodní ekosystém
  8. Chemické testy (analytické a klinické chemie)
  9. Ostatní studie (specifikujte)

Stav shody

ic splněno

nic nesplněno

pen nerozhodnuto

rfp vyřazeno z programu

Druh kontroly

fac kontrola zařízení

sa audit studie

full kontrola zařízení včetně auditu studie

re-i následná inspekce, kontrola odstranění nedostatků