Co nového na webu

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „Informativní přehled“).    

 

Zinbryta (daclizumab) – ukončeno evropské přehodnocení

SÚKL informuje o tom, že Výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) při Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) doporučil další omezení používání léčivého přípravku Zinbryta (daclizumab) na základě provedeného přehodnocení rizika možného poškození jater.  

 

Prezentace k semináři 12 - Sekce dozoru (Oddělení lékopisu a standardizace léčiv)

Téma: Seminář k lékopisné problematice  

 

Reakce SÚKL na reportáž ve Zprávách FTV Prima „Lékař nechce odesílat eRecepty“ ze dne 15.11.2017

SÚKL se důrazně ohrazuje proti zkresleně podaným informacím, týkajícím se zabezpečení dat v rámci eReceptu.   

 

Vedoucí oddělení kontroly sekce zdravotnických prostředků

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Vedoucí oddělení kontroly sekce zdravotnických prostředků  

 

Vedoucí odd. vyhotovení odb. posudků a certifikátů volného prodeje

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozici Vedoucí oddělení vyhotovení odborných posudků a ceritifikátů volného prodeje  

 

Sdělení SÚKL ze dne 15.11.2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků  Vicks SymtoMed Complete citrón, 500mg/10mg/200mg por. plv. sol. scc 5 a Vicks SymtoMed Complete citrón, 500mg/10mg/200mg por. plv. sol. scc 10  až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo v Itálii ve dnech 27.9.2017 a 9.10.2017.  

 

Informace o odcizení léčivých přípravků v Bulharsku

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků v Bulharsku, ke kterému došlo ve dnech 6. až 7.10.2017.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Opdivo 10mg/ml

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Opdivo, 10 mg/ml inf. cnc. sol. 1x10 ml.  

 

Informační dopis - dextromethorfan (DXM)

Státní ústav pro kontrolu léčiv si Vás dovoluje informovat o riziku zneužívání lécivých přípravku obsahujících dextromethorfan (DXM).  

 

Informace o provozu pokladny a podatelny SÚKL

Informace o provozu podatelny SÚKL ve dnech 22. 12. 2017 a 29. 12. 2017 a pokladny SÚKL ve dnech 22. 12. 2017 – 29. 12. 2017.  

 

Q&A k Reference Safety Information 2017

SÚKL informuje, že na webových stránkách HMA (Head Medicine of Agency), byl zveřejněn dokument Q&A k Reference Safety Information 2017 (RSI).  

 

Pediatrický worksharing

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového PAR k pediatrickému worksharingu, z jehož závěrů vyplývají požadavky na aktualizaci souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.      

 

Informace k podávání žádostí o přístup k eReceptu

V souvislosti s blížící se povinností používání systému elektronické preskripce touto cestou žádáme všechny subjekty (lékaře, lékárníky, stomatology a zdravotnická zařízení), aby neodkládaly zaslání žádostí o přístup do Centrálního úložiště elektronických receptů.