Co nového na webu

Jednání CHMP 23. - 26. dubna 2016

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 23. - 26. dubna 2016  

 

Jednání CHMP 25. - 28. dubna 2016

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 25. - 28. dubna 2016  

 

Věstník SÚKL 10/2016

Věstník SÚKL 10/2016 zveřejněn 27. 10. 2016  

 

Informační dopis - Blincyto

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Blincyto, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Amgen Europe B.V.  

 

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům referralu

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k referralu, jehož výsledky je třeba ve stanovených termínech implementovat. Výše uvedené prováděcí rozhodnutí Evropské komise/dohoda CMDh má též dopad na povolení souběžného dovozu pro souběžně dovážené léčivé přípravky, je-li registrace dováženého léčivého přípravku referralem dotčena, případně je-li referralem dotčena registrace referenčního léčivého přípravku pro léčivý přípravek souběžně dovážený.  

 

Koordinátor registrací – posuzovatel textů Oddělení národní regulace

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Koordinátor registrací – posuzovatel textů Oddělení národní regulace.  

 

Inspektor oddělení kontroly léčiv Hradec Králové

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Inspektor oddělení kontroly léčiv Hradec Králové.  

 

Inspektor oddělení kontroly léčiv Hradec Králové

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Inspektor oddělení kontroly léčiv Hradec Králové.  

 

Inspektor oddělení kontroly léčiv Plzeň

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Inspektor oddělení kontroly léčiv Plzeň.  

 

Inspektor oddělení kontroly léčiv Plzeň

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Inspektor oddělení kontroly léčiv Plzeň.  

 

Inspektor oddělení kontroly léčiv Praha

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Inspektor oddělení kontroly léčiv Praha.  

 

Inspektor oddělení kontroly léčiv Praha

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Inspektor oddělení kontroly léčiv Praha.  

 

Posuzovatel Oddělení posuzování preklinické a klinické dokumentace

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Posuzovatel Oddělení posuzování preklinické a klinické dokumentace.  

 

Koordinátor registrací – posuzovatel textů Oddělení národní regulace

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Koordinátor registrací – posuzovatel textů Oddělení národní regulace.  

 

Administrativní pracovník Oddělení validace a administrativní podpory

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Administrativní pracovník Oddělení validace a administrativní podpory.