Co nového na webu

Seminář 15 - Sekce Cenové a úhradové regulace

Témata: Hodnocení farmakoekonomických analýz (strategie, flowchart), Příklady nedostatků v analýzách nákladové efektivity, Role odborných společností a pacientských organizací ve správních řízeních, Terapeutická zaměnitelnost a nahraditelnost z pohledu CAU, Vstup totožných přípravků do systému úhrad, žádosti o přepis ceny původce a výše a podmínek úhrady  

 

UST-15 verze 5

Postup zdravotnických pracovníků a prodejců vyhrazených léčiv při podezření na závadu v jakosti či padělek léčivého přípravku  

 

Sdělení SÚKL ze dne 21.9.2017 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Almiral gel, gel 250gx10mg/g až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informace SÚKL ze dne 21.9.2017

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku TETMODIS 25 MG TABLETY, 25MG TBL NOB 112 se závadou v jakosti.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 9. 2017

Žádost o poskytnutí vnitřního předpisu „F-KON-003-04 Žádost o předložení podkladů“.  

 

Návrh Seznamu k 20.9.2017

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.9.2017. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Seminář 14 - Sekce registrací (Odbor klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků)

Téma: Novinky v oblasti klinických hodnocení léčiv  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 7. 2017 (2)

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných SÚKL podle zákona o regulaci reklamy:  

 

Odborný hodnotitel Oddělení registrace a notifikace

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na pozice Odborný hodnotitel Oddělení registrace a notifikace.  

 

Inspektor správné klinické praxe Oddělení klinických praxí

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na pozici Inspektor správné klinické praxe Oddělení klinických praxí.  

 

Inspektor Oddělení kontroly léčiv České Budějovice

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na pozici Inspektor Oddělení kontroly léčiv České Budějovice.  

 

Inspektor Oddělení kontroly léčiv České Budějovice

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na pozici Inspektor Oddělení kontroly léčiv České Budějovice.  

 

Odborný hodnotitel Oddělení registrace a notifikace

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na pozice Odborný hodnotitel Oddělení registrace a notifikace.  

 

Inspektor správné klinické praxe Oddělení klinických praxí

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na pozici Inspektor správné klinické praxe Oddělení klinických praxí.