Co nového na webu

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „Informativní přehled“).    

 

Právník Oddělení právní podpory registrací

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Právník Oddělení právní podpory registrací.  

 

Právník Oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Právník Oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků.  

 

Právník Oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Právník Oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků.  

 

Právník Oddělení právní podpory registrací

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Právník Oddělení právní podpory registrací.  

 

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného hodnocení PSUR (PSUSA), jež je třeba ve stanovených termínech implementovat.  

 

Informace o databázi tkáňových zařízení a databázi přípravků Evropské Unie

Důležitá informace SÚKL určená pro tkáňová zařízení týkající se Evropské kódovací platformy v návaznosti na Směrnici Komise (EU) 2015/565, kterou se mění směrnice 2006/86/ES, pokud jde o některé technické požadavky na kódování lidských tkání a buněk, a připravovanou novelizaci zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  

 

Varování před kitem MicroTrak Syphilis TPHA PK šarže D268003, výrobce Trinity Biotech

Na základě sdělení belgické autority (Federal Agency for Medicinal products and Health products) SÚKL upozorňuje, že při použití kitu MicroTrak Syphilis TPHA PK šarže D268003, výrobce Trinity Biotech, vychází některé pozitivní vzorky vyšetřované na syfilis chybně jako nereaktivní. Dle sdělení výrobce nebyla daná šarže kitu v ČR distribuována.  

 

Věstník SÚKL 9/2016

Věstník SÚKL 9/2016 zveřejněn 23. 9. 2016  

 

Záměna léčivých přípravků společnosti Zentiva - informace pro pacienty

Otázky a odpovědi pro pacienty k záměně léků společnosti Zentiva:  ATRAM, NEUROL, OXAZEPAM, PREDNISON, DOLMINA, HYDROCHLOROTHIAZID, PYRIDOXIN a SIMVACARD  

 

Avízo SÚKL 5. 9. 2016: Upozornění na opatření v souvislosti s možnou závadou v jakosti léků ATRAM, NEUROL, OXAZEPAM, PREDNISON, DOLMINA, HYDROCHLOROTHIAZID, PYRIDOXIN a SIMVACARD

SÚKL informuje o opatřeních v souvislosti s  možnou závadou v jakosti léků  ATRAM, NEUROL, OXAZEPAM LÉČIVA a PREDNISON 20 LÉČIVA, a dále o nutnosti kontroly u balení léčivých přípravků DOLMINA 100 SR, HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA, NEUROL, PYRIDOXIN LÉČIVA a SIMVACARD 10.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 5.9.2016

SÚKL informuje o: 1. stažení uvedených šarží léčivých přípravků až z úrovně pacientů 2. stažení uvedených šarží léčivých přípravků až z úrovně zdravotnických zařízení   

 

Pharmaceuticals International Inc., Spojené státy – doporučení EMA k dostupnosti léčivých přípravků dotčených postupem přezkoumání podle čl. 31 směrnice 2001/83/ES

SÚKL informuje o vydání doporučení EMA týkajícího se humánních léčivých přípravků, které jsou vyráběny ve výrobním místě Pharmaceuticals International Inc., Spojené státy, vydaného v rámci článku 31 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES.   

 

Změna způsobu výdeje léčivého přípravku BIOMIN H, velikost balení 60, 64 a 90 sáčků

SÚKL informuje o změně způsobu výdeje léčivého přípravku BIOMIN H, por.plv., velikosti balení 60, 64 a 90 tablet, SÚKL kódy 99808, 207594, 186138, 207595, 186139 a 207596. Způsob výdeje velikosti balení 30 sáčků zůstává nezměněn.    

 

Varování před kitem MicroTrak Syphilis TPHA PK šarže D268003, výrobce Trinity Biotech

Na základě sdělení belgické autority (Federal Agency for Medicinal products and Health products) SÚKL upozorňuje, že při použití kitu MicroTrak Syphilis TPHA PK šarže D268003, výrobce Trinity Biotech, vychází některé pozitivní vzorky vyšetřované na syfilis chybně jako nereaktivní. Dle sdělení výrobce nebyla daná šarže kitu v ČR distribuována.