Co nového na webu

Návod, jak postupovat při hlášení závažných nežádoucích reakcí a událostí na SUKL

Na stránkách SÚKL ve složce Zařízení transfuzní služby a krevní banky / Hlášení nežádoucí reakce a nežádoucí události byl zveřejněn návod, jak postupovat při hlášení závažných nežádoucích reakcí a událostí na SUKL.  

 

Návod, jak postupovat při hlášení závažných nežádoucích reakcí a událostí na SUKL

Hlášení závažných nežádoucích reakcí a závažných nežádoucích událostí na SÚKL  

 

Nelegální přípravek EFFFI red, emulze

SÚKL informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku EFFFI red, emulze, který na trh v České republice uvádí společnost Allivictus s.r.o.  

 

Rok 2017

SÚKL na základě § 98 odst. 1 a § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje o přeřazení výrobků mezi léčivé přípravky.  

 

Doprodej po schválení prodloužení – novela zákona o léčivech (1. 4. 2017)

SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci o umožnění doprodeje léčivých přípravků odpovídajících údajům a dokumentaci před prodloužením platnosti registrace po schválení prodloužení platnosti registrace.  

 

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „Informativní přehled“).    

 

Micro Therapeutic Research Labs, Indie – ukončení postupu přezkoumání

SÚKL informuje o vydání doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky týkajícího se humánních léčivých přípravků, pro něž byla studie bioekvivalence provedena společností Micro Therapeutic Research Labs, Indie, vydaným v rámci článku 31 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 27. 3. 2017 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Lineza 600 mg potahované tablety, tbl. flm., 10x600 mg až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 27.3.2017 (1)

SÚKL informuje o pozastavení distribuce a výdeje uvedené šarže léčivého přípravku Ialugen Plus , 0,5mg/g+10mg/g lig. ipr. 10ks.    

 

Nelegální přípravek EFFFI orange, emulze

SÚKL informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku EFFFI orange, emulze, který na trh v České republice uvádí společnost Allivictus s.r.o.  

 

Nelegální přípravek EFFFI green, emulze

SÚKL informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku EFFFI green, emulze, který na trh v České republice uvádí společnost Allivictus s.r.o.  

 

Nelegální přípravek EFFFI purple, emulze

SÚKL informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku EFFFI purple, emulze, který na trh v České republice uvádí společnost Allivictus s.r.o.  

 

Informace o pozastavení platnosti povolení k výrobě

SÚKL informuje o pozastavení platnosti povolení k výrobě vydaného společnosti SVUS Pharma a.s.   

 

Nežádoucí lékové interakce u seniorů jsou často opomíjené, projekt SENIOR to má změnit

Paní Alena pobývá v zařízení pro seniory pátým rokem. Potýká se s celou řadou zdravotních obtíží počínaje vysokým krevním tlakem přes dušnost až po těžkou depresi. Po ztrátě partnera výrazně zhubla, je apatická a užívá celkem 12 léků.  

 

Meda Pharma stahuje od pacientů EPIPEN 300 MIKROGRAMŮ z důvodu závady v jakosti

SÚKL informuje o stahování léčivého přípravku EPIPEN 300 MIKROGRAMŮ až z úrovně pacientů, a to z důvodu možné závady v jakosti