Co nového na webu

FI prosinec 2016

Farmakoterapeutické informace 12/2016  

 

Změna sídla OKL Hradec Králové

SÚKL upozorňuje na změnu sídla OKL Hradec Králové  

 

Změna sídla OKL Hradec Králové

SÚKL upozorňuje na změnu sídla OKL Hradec Králové  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – IOMERON

SÚKL informuje o povolení uvedení léčivých přípravků IOMERON 400 1BTL X 500 ML, kód SÚKL 0137480, IOMERON 350 1BTL X 500 ML, kód SÚKL 0137481, IOMERON 400 1BTL X 200 ML, kód SÚKL 0022077 na trh v ČR v provedení, které není v souladu s platnou registrační dokumentací.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – ANTABUS 400 MG

SÚKL informuje o povolení uvedení léčivého ANTABUS 400 MG tbl.eff. 50x400mg, registrační číslo 87/131/76-C, kód SÚKL 0128705 na trh v ČR v provedení, které není v souladu s platnou registrační dokumentací.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 5.12.2016

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Fenistil, por. gtt. sol. 1x20mlx1mg/ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům referralu

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k referralu, jehož výsledky je třeba ve stanovených termínech implementovat. Výše uvedené prováděcí rozhodnutí Evropské komise/dohoda CMDh má též dopad na povolení souběžného dovozu pro souběžně dovážené léčivé přípravky, je-li registrace dováženého léčivého přípravku referralem dotčena, případně je-li referralem dotčena registrace referenčního léčivého přípravku pro léčivý přípravek souběžně dovážený.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 2.12.2016 (1)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Kaliumchlorid 7,45% Braun, inf. cnc. sol. 20x100mlx74,5mg/ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 2.12.2016 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Tamsulosin +pharma 0,4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním, tbl. pro., 100 x 0,4 mg  až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „Informativní přehled“).    

 

Aktualizace pokynu KLH-21

SÚKL informuje o aktualizaci pokynu KLH-21  

 

Jednací jazyk ve správním řízení

Prohlášení SÚKL k jednacímu jazyku ve správním řízení - § 16 správního řádu  

 

Právník Oddělení právních a legislativních činností

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Právník Oddělení právních a legislativních činností.  

 

KLH-21 verze 6

Hlášení nežádoucích účinků humánních léčivých přípravků v klinickém hodnocení a neregistrovaných léčivých přípravků  

 

OOP 05-16 Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak

Opatření obecné povahy 05-16 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak