Co nového na webu

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „Informativní přehled“).    

 

Informace SÚKL – neregistrovaný léčivý přípravek INUTEST 25%

Důležitá informace SÚKL pro distributory a zdravotnické pracovníky o stahování uvedené šarže neregistrovaného léčivého přípravku INUTEST 25%, injekční ampule 25x20 ml.  

 

Informace SÚKL

Informace o omezení dostupnosti služby pro nahlížení do dokumentace správních řízení  

 

Právník v Odd. právní podpory sekce zdravotnických prostředků

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozice Právník v Oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků  

 

Právník v Odd. právní podpory sekce zdravotnických prostředků

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební pozice právník v Odd. právní podpory sekce zdravotnických prostředků  

 

Návrh opatření obecné povahy 01-18

Návrh opatření obecné povahy 01-18, kterým se stanovují výše a podmínky úhrady transfuzních a autologních transfuzních přípravků.  

 

Statistika klinických hodnocení za rok 2017

Přehled činností Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků (OKH) za rok 2017  

 

4. čtvrtletí 2017

Přehled činností Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků (OKH)  

 

3. čtvrtletí 2017

Přehled činností Odboru klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků (OKH)  

 

Sdělení SÚKL ze dne 20.3.2018 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Anesia 10 mg/ml injekční/infuzní emulze, 10mg/ml inj./inf. eml. 1x50ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Upozornění pro držitele rozhodnutí o registraci a výrobce

Upozornění k ochranným prvkům.  

 

2017

Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o svobodném přístupu k informacím").  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 1. 2018

Poskytnutí obsahu rozhodnutí, jímž se skončilo řízení vedené u odvolacího orgánu vzešlé z řízení vedeného u Státního úřadu pro kontrolu léčiv pod sp. zn. sukls65720/2011, a to stran účastníků v anonymizované podobě.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 1. 2018

Žádost o poskytnutí úplného anonymizovaného znění rozsudku Městského soudu v Praze ve věci sp. zn. sukls194241/2015