Co nového na webu

Informační dopis - Clexane/Clexane Forte

SÚKL a Evropská léková agentura zveřejnily informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Clexane a Clexane Forte, které jsou zasílány držitelem rozhodnutí o registraci, společností Sanofi-Aventis s.r.o.  

 

Koagulační faktor VIII – ukončení evropského přehodnocení

SÚKL informuje o tom, že rozdíly v riziku tvorby inhibitorů mezi 2 skupinami léčivých přípravků nebyly prokázány.  

 

Evropská agentura pro léčivé přípravky doporučuje změny v informacích týkající se preskripce přípravků obsahujících antibiotikum vankomycin

SÚKL informuje o vydání doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky pro humánní léčivé přípravky obsahující antibiotikum vankomycin. Cílem změn v informacích týkajících se preskripce přípravků je zajistit správné použití a zabránit tak narůstající antibiotické rezistenci.   

 

Odborný hodnotitel Oddělení registrace a notifikace v Sekci zdravotnických prostředků

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozice Odborný hodnotitel Oddělení registrace a notifikace v Sekci zdravotnických prostředků.  

 

Odborný hodnotitel Oddělení registrace a notifikace v Sekci zdravotnických prostředků

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozice Odborný hodnotitel Oddělení registrace a notifikace v Sekci zdravotnických prostředků.  

 

Prezentace k semináři 8 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Téma semináře: Aktuality ve farmakovigilanci  

 

Prezentace k semináři 7 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Téma semináře: Aktuality ve farmakovigilanci  

 

Internetové stránky s nelegálními nabídkami neschválených přípravků

SÚKL ve spolupráci se zahraničními lékovými agenturami provádí kontrolu nelegálních nabídek přípravků určených k léčbě. Internet však poskytuje prodejcům značnou anonymitu, a proto není možné všechny nabídky odhalit a odstranit.   

 

SÚKL začal zveřejňovat webové stránky, které nabízejí neschválené přípravky

Boji proti nelegálním a padělaným lékům se SÚKL věnuje řadu let, a to ve spolupráci s dalšími institucemi jako jen např. Policie ČR, Celní správa či Státní zemědělská a potravinářská inspekce.  

 

Vedoucí oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Vedoucí oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 19. 5. 2017

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání uvedené šarže léčivého přípravku Isolyte, inf. sol., 10x1000 ml.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 23.5.2017

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Venlafaxin Mylan 150mg, cps. pro. 90 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Věstník SÚKL 5/2017

Věstník SÚKL 5/2017 zveřejněn 23. 5. 2017  

 

Vedoucí Oddělení kontroly sekce zdravotnických prostředků

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení Vedoucí oddělení kontroly sekce zdravotnických prostředků  

 

Vedoucí Oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků

SÚKL inforuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Vedoucí Oddělení právní podpory sekce zdravotnických prostředků