Co nového na webu

Hloubková revize systému úhrad: 3. a 4. čtvrtletí 2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje orientační přehled skupin zaměnitelných léčivých přípravků, u kterých v průběhu 3. a 4. čtvrtletí 2017 zahájí hloubkovou revizi systému úhrad.   

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.6.2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Jox, 85 mg/1 ml+1 mg/1 ml cnc. ggr. 1x100ml  až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis - DEPOCYTE (cytarabin)

SÚKL informuje o aktuální dostupnosti léčivého přípravku Depocyte v České republice.  

 

Dočasná nedostupnost služby nahlížení do dokumentace správních řízení

SÚKL upozorňuje na  dočasnou nedostupnost služby pro nahlížení do dokumentace správních řízení .     

 

Rok 2016

Hemovigilance ČR – Výroční zpráva SÚKL za rok 2016 (oznamovací období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016)  

 

eRecept není jen čárový kód

V souvislosti s povinnou elektronickou preskripcí a jejím novým připravovaným řešením informuje SÚKL o elektronickém receptu (eReceptu).  

 

Právník v oddělení právních a legislativních činností

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici Právník v oddělení právních a ligislativních činností  

 

Výroční zpráva SÚKL - 2016

Výroční zpráva Státního ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2016.  

 

Právník v oddělení právních a legislativních činností

SÚKL informuje o vyhlášení výběrového řízení na pozici právník v oddělení právních a legislativních činností  

 

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „Informativní přehled“).    

 

Sdělení SÚKL ze dne 23.6.2017

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Torvacard Neo 20 mg,  20 mg tbl. flm. 90  až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Upozornění na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - STRATTERA a ESMYA

SÚKL upozorňuje na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydaná za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  

 

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku klenbuterol hydrochlorid

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek s léčivou látku klenbuterol hydrochlorid ve formě sirupu k perorálnímu podání, umožňující dávkování přípravku pro pediatrickou populaci.  

 

Žádost o posouzení grantových a výzkumných projektů

Upozornění pro žadatele o stanovisko, zda jejich výzkumný/grantový projekt odpovídá či neodpovídá klinickému hodnocení léčiv.