Co nového na webu

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Norditropin SimpleXx

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Norditropin SimpleXx.  

 

Informace SUKL

Omezení dostupnosti služby systému pro nahlížení do dokumentace správních řízení  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 31. 8. 2017

Žádost o poskytnutí  počtu nevyřízených žádostí ohlášení osoby a o notifikaci zdravotnického prostředku dle  zákona o zdravotnických prostředcích, počtu zahájených/nezahájených správních řízení o správním deliktu/pokutě z porušení zákona  o zdravotnických prostředcích a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a informace o pracovnících ze sekce zdravotnických prostředků .  

 

Propofol – riziko nesprávného používání

SÚKL znovu upozorňuje na nárůst hlášených závažných nežádoucích účinků po podání propofolu, velmi pravděpodobně z důvodu nesprávného používání.  

 

Návrh Seznamu k 20.10.2017

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.10.2017. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Upozornění na podvodné jednání falešné infolinky k eReceptu

Lékaři a lékárníci jsou oslovováni jménem SÚKL, a kromě nabídky připojení k systému za finanční úplatu, jsou od nich vylákávány osobní údaje.   

 

Inspektor pro oblast zpracování lidských tkání a buněk v Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor pro oblast zpracování lidských tkání a buněk v Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů.  

 

Datový analytik v Oddělení datové analýzy

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místa Datový analytik v Oddělení datové analýzy.  

 

Posuzovatel Oddělení klinického hodnocení léčiv

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Posuzovatel Oddělení klinického hodnocení léčiv.  

 

Posuzovatel Oddělení klinického hodnocení léčiv

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Posuzovatel Oddělení klinického hodnocení léčiv.  

 

Datový analytik v Oddělení datové analýzy

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místa Datový analytik v Oddělení datové analýzy.  

 

Inspektor pro oblast zpracování lidských tkání a buněk v Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor pro oblast zpracování lidských tkání a buněk v Oddělení dohledu nad zpracováním biologických materiálů.  

 

Inspektor Oddělení kontroly léčiv Plzeň

SÚKL vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Inspektor Oddělení kontroly léčiv Plzeň.  

 

Informace SÚKL ze dne 19.10.2017

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivých přípravků OLANZAPIN ACTAVIS 10 MG, 10MG POR TBL DIS 28 II a OLANZAPIN ACTAVIS 5 MG, 5MG POR TBL DIS 28 II se závadou v jakosti.  

 

Informativní přehled změn úhrad

Státní ústav pro kontrolu léčiv za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti ve věci budoucích změn úhrad léčivých přípravků zveřejňuje Informativní přehled změn úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „Informativní přehled“).