Pandemie chřipky

Informace týkající se chřipkové pandemie.  

Pandemický webový portál

provozovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR 

Systém hlášení nežádoucích účinků 

pro zdravotnické pracovníky

pro pacienty 

Informace k nežádoucím účinkům 

Informace o nahlášených nežádoucích účincích v České republice a Evropské Unii

Informace SÚKL k prevenci pandemické chřipky

Informace Státního ústavu pro kontrolu léčiv k pandemickým vakcínám

Informace SÚKL k léčbě pandemické chřipky 

Informace Státního ústavu pro kontrolu léčiv k antivirotikům

Další související informace k pandemické chřipce