Nitroděložní tělíska uvolňující levonorgestrel - Mirena – riziko karcinomu prsu, perforace dělohy a mimoděložního těhotenství

Aktualizace souhrnu údajů o přípravku  

4. 5. 2007