Vyhledávací formulář

Výsledky hledání

Hledaný text: Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) uvádí na pravou míru mylné a zavádějící informace, které uvedla v článku „Kmenové buňky pro diabetiky: proplácení se odkládá“ redaktorka Lenka Petrášová.
Následující slova jsou kratší než minimální povolená délka slova (3 znaky) a nebyla zahrnuta do vyhledávání: na, a, v, se

Informace k zajištění přípravku s léčivou látkou remdesivir - 4%

16.03.2020 10:49:17 Barbora Peterová
Státní ústav pro kontrolu léčiv činí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví takové kroky, aby pro pacienty v Česku byla zajištěna veškerá dostupná léčba na nemoc COVID-19. Již před časem jsme navázali kontakt se společností Gilead a požádali je o farmaceutickou dokumentaci, aby použití přípravku s léčivou látkou remdesivir mohlo být schváleno co nejdříve.

Linoladiol N – doba léčby jen 4 týdny - 4%

10.10.2019 09:04:21 Kateřina Šustrová
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že vaginální krém Linoladiol N lze použít pouze na jednu léčebnou kúru trvající maximálně 4 týdny z důvodu omezení rizika nežádoucích účinků způsobených absorpcí estradiolu do krevního oběhu.

Informace SÚKL k prevenci chřipky (vakcíny) - 4%

19.11.2009 17:03:49 Veronika Petláková
Informace Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Evropské lékové agentury zveřejněné SÚKL.

Informace SÚKL k léčbě chřipky (antivirotika) - 4%

19.11.2009 17:04:01 Veronika Petláková
Informace Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Evropské lékové agentury a Světové zdravotnické organizace zveřejněné SÚKL.

Seminář 9 - Nová metodika stanovení úhrad - 4%

25.09.2009 12:54:30
Státní ústav pro kontrolu léčiv Vás zve na seminář na téma nová metodika stanovení úhrad. Na setkání bude prezentován a diskutován postup Ústavu při stanovení či změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků. Na setkání nebude řešen věcný průběh správního řízení a jiné problémy s tímto spojené.          

Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.2.2011 - 4%

1.02.2011 12:54:43 PharmDr. Kamil Kalousek
Dne 31.1.2011 byl na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen "Ústav") uveřejněn Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") k 1.2.2011. V Seznamu byly nesprávně změněny maximální ceny a úhrady léčivých přípravků, s nimiž je vedeno správní řízení pod sp. zn. SUKLS236485/2009 ve věci stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady a změny výše a podmínek úhrady z moci úřední refererenční skupiny 70/1 - imunosupresiva specifická kromě leflunomidu a azathioprinu a léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s léčivými přípravky s obsahem kyseliny mykofenolové.  Jde o léčivé přípravky s obsahem léčivých látek everolimus, takrolimus, sirolimus a kys. mykofenolové.    Dále v tomto Seznamu nedošlo k uvedení původní a nyní stále účinné výše další zvýšené úhrady u léčivých přípravků s obsahem léčivé látky exenatid, u kterých je vedeno správní řízení pod sp. zn.  SUKLS116330/2009 ve věci stanovení výše a podmínek úhrady a změny výše a podmínek úhrady z moci úřední refererenční skupiny 9/5 - (léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém).     Ústav neprodleně opravil chybně uvedené maximální ceny a výše úhrady dotčených přípravků v rámci mimořádné aktualizace.

SÚKL nepotvrdil ochrnutí po očkování dítěte - 4%

8.03.2018 12:12:24 Monika Knobová
Státní ústav pro kontrolu léčiv upřesňuje informaci, která zazněla v reportáži pro pořad Naše zprávy TV Barrandov

Tisková zpráva ze dne 16. 4. 2010 - 4%

16.04.2010 10:00:00
SÚKL a Koalice pro zdraví podporují práva pacientů

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku dinatrii cromoglicas pro perorální podání - 4%

30.08.2019 08:47:11 Antonín Faukner
SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku dinatrii cromoglicas v množství 100 mg v 1 tvrdé tobolce (nebo tabletě) určené pro podání ústy a indikovaných k léčbě potravinové alergie. 

Sdělení k cenové kontrole - 4%

27.12.2011 09:17:34 Veronika Petláková
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o činnosti související se cenovými kontrolami.

Změna ve vyřizování žádostí o registraci, prodloužení, změny, převodu a žádosti o povolení souběžného dovozu v souvislosti s novelou zákona - 4%

28.03.2013 10:57:31 Petra Špimrová
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o změně ve vyřizování žádostí o registraci, prodloužení platnosti registrace, změny registrace, převod registrace a žádosti o povolení souběžného dovozu v souvislosti s novelou zákona o léčivech.

Změna registrace léčivého přípravku PECTODRILL 5% SIRUP PRO DOSPĚLÉ NA VLHKÝ KAŠEL a PECTODRILL 5% SIRUP PRO DOSPĚLÉ NA VLHKÝ KAŠEL BEZ CUKRU - 4%

19.03.2019 06:00:00 Bc. Lucie Mrázková
SÚKL informuje o rozšíření indikace a s ní související změně názvu a dávkování u léčivých přípravků PECTODRILL 5% SIRUP PRO DOSPĚLÉ NA VLHKÝ KAŠEL, 50 MG/ML, sir. a PECTODRILL 5% SIRUP PRO DOSPĚLÉ NA VLHKÝ KAŠEL BEZ CUKRU, 50 MG/ML, sir., a dále o přidání kontraindikace u těchto léčivých přípravků.

Přehodnocování přínosů a rizik u léčivých přípravků obsahujících pioglitazon - 4%

10.06.2011 15:14:14 Veronika Petláková
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přehodnocování přínosů a rizik léčby využívající léčivé přípravky obsahující pioglitazon. 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - 4%

4.02.2011 10:48:00 Jitka Židlická
Informace SÚKL k použitelnosti léčivého přípravku TAMIFLU - použitelnost TAMIFLU po ukončení chřipkové pandemie.

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 10. 2017 - 4%

13.12.2017 15:06:42 Jana Tomanová
Poskytnutí všech rozhodnutích správních soudů jejichž předmětem byl přezkum rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky, odboru farmacie, oddělení cen a úhrad, ve kterých rozhodovalo o odvolání proti rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve správních řízeních vedených dle zákona č. 48/1997 Sb., které ministerstvo obdrželo počínaje měsícem září roku 2017 a později.  

Tisková zpráva ze dne 11. 4. 2011 - 4%

11.04.2011 09:24:25 Lucie Šustková
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zahájil počátkem dubna projekt, který má pomoci zvýšit efektivnost správní agendy Ústavu.

Konzultace SÚKL - 4%

9.04.2010 14:00:33 Jitka Židlická
Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále SÚKL) poskytuje v rámci své činnosti konzultace vztahující se ke všem oblastem jeho působení. Konzultace mohou být odborné nebo se mohou týkat formálních a procedurálních stránek činností zajišťovaných SÚKL.  

Reakce SÚKL na článek Aktuálně.cz - 4%

7.07.2009 15:54:48 Veronika Petláková
Dne 3.7.2009 byl na serveru Aktuálně.cz zveřejněn článek pod názvem : "Kontrolor léčiv si hraje na Velkého bratra. Nezákonně". SÚKL by rád na tento článek reagoval.

Informace o výskytu padělku zdravotnického prostředku - 4%

22.06.2012 09:54:53 Ing. Petra Ulmanová
Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel informaci o výskytu padělku zdravotnického prostředku LIGACLIP® EXTRA LIGATING CLIP CARTRIDGES, zásobníky se svorkami (kódové označení výrobku LT300), výrobce Ethicon Endo-Surgery, LLC, USA, na trhu v USA.

Schválený specifický léčebný program - vitamin A, tobolky - 4%

2.08.2016 16:08:38 MUDr. Tomáš Boráň
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o schváleném specifickém léčebném programu s vitaminem A ve formě tobolek, nahrazující výpadek registrovaného léčivého přípravku.