Vyhledávací formulář

Výsledky hledání

Hledaný text: Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) uvádí na pravou míru mylné a zavádějící informace, které uvedla v článku „Kmenové buňky pro diabetiky: proplácení se odkládá“ redaktorka Lenka Petrášová.
Následující slova jsou kratší než minimální povolená délka slova (3 znaky) a nebyla zahrnuta do vyhledávání: na, a, v, se

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – DEPOCYTE 50mg inj.sus. 1x5ml/50mg - 6%

14.01.2015 11:30:22 Bc. Lucie Mrázková
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivého přípravku DEPOCYTE 50mg inj.sus. 1x5ml/50mg do oběhu v ČR v provedení, které není v souladu s platnou registrační dokumentací.  

Informace SÚKL pro lékárny k vedení písemné evidence při stahování léčivých přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 1 a 5 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek - 6%

19.08.2019 15:35:30 Mgr. Eva Komrsková
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upřesňuje postup a způsob vedení evidence při stahování léčivých přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 1 a 5 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek z důvodu závady v jakosti.

Informace SÚKL pro lékárny k vedení písemné evidence při stahování léčivých přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 1 a 5 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek - 6%

21.08.2019 09:15:56 PharmDr. Michal Molík
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upřesňuje postup a způsob vedení evidence při stahování léčivých přípravků obsahujících návykové látky uvedené v příloze č. 1 a 5 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek z důvodu závady v jakosti.

Reakce SÚKL na článek ve Zdravotnických novinách - 6%

5.11.2008 12:32:11 Veronika Petláková
Vyjádření Státního ústavu pro kontrolu léčiv na článek publikovaný ve Zdravotnických novinách č.43: "Řádné hospodaření s veřejnými prostředky?", ze dne 27.10.2008.

Informace SÚKL pro zdravotnické pracovníky a lékárny - 6%

3.11.2011 15:34:10 Lucie Šustková
Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje zdravotnické pracovníky a lékárny na změnu způsobu výdeje léčivých přípravků ESCAPELLE a POSTINOR-2.

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – Abelcet - 6%

21.10.2014 10:25:56 Bc. Lucie Mrázková
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivého přípravku ABELCET INF CNC DIS 10X20ML/100MG do oběhu v ČR ve vyrobeném provedení, kdy souhrn údajů o přípravku, příbalová informace a obalové materiály nejsou v souladu s platnou registrační dokumentací.       

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – Twinrix Paediatric (2) - 6%

21.01.2013 14:28:51
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku Twinrix Paediatric do oběhu v ČR. 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - SERETIDE - 6%

12.01.2012 09:48:33 Lucie Šustková
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení dvou šarží léčivého přípravku SERETIDE s chybně uvedeným počtem dávek v textu příbalové informace.

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – SUSTANON - 6%

18.09.2012 15:44:43
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvést do oběhu šarži léčivého přípravku SUSTANON 250 v provedení, které není v souladu s platnou registrační dokumentací.

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – NASIVIN 0,01% - 6%

21.05.2012 13:07:44
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení tří šarží léčivého přípravku NASIVIN 0,01% s chybně uvedeným EAN kódem a neshodami mezi jednotlivými verzemi v rámci dvojjazyčné (česko-slovenské) příbalové informace.

Avízo SÚKL ze dne 3. 6. 2011 - 6%

3.06.2011 15:13:37 Lucie Šustková
Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje zdravotnická zařízení na podmínky používání autologní tukové tkáně obohacené o kmenové buňky.

Informace k semináři - UST-27 v. 3 - 6%

2.09.2011 16:52:40 Lucie Šustková
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o pokynu UST-27 v. 3, který bude předmětem semináře dne 13. 9. 2011. Verze 3 nabude účinnosti dne 19. 9. 2011. Do té doby zůstává v platnosti pokyn UST-27 v. 2.

Informace SÚKL pro pacientky a zdravotnické pracovníky – DALACIN vaginální krém - 6%

27.09.2012 09:52:11
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku DALACIN vaginální krém do oběhu v ČR.

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – Amikin - 6%

3.06.2014 15:18:27 MUDr. Tomáš Boráň
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivého přípravku AMIKIN 500mg inj.sol. 1x2ml/500mg do oběhu v ČR ve vyrobeném provedení, kdy souhrn údajů o přípravku, příbalová informace a obalové materiály nejsou v souladu s platnou registrační dokumentací.  

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – Amikin - 6%

21.10.2014 10:19:32 Bc. Lucie Mrázková
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivého přípravku AMIKIN 500mg inj.sol. 1x2ml/500mg do oběhu v ČR ve vyrobeném provedení, kdy souhrn údajů o přípravku, příbalová informace a obalové materiály nejsou v souladu s platnou registrační dokumentací.      

Informace SÚKL pro zdravotnické pracovníky - SUCCINYLCHOLINJODID VALEANT - 6%

30.08.2011 09:53:18 Lucie Šustková
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku SUCCINYLCHOLINJODID VALEANT do oběhu v ČR.

Informace SÚKL pro zdravotnické pracovníky - 6%

21.03.2012 08:50:07 Lucie Šustková
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku CYTOSAR 1G do oběhu v ČR.

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – Gentadex - 6%

1.02.2013 09:12:27
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku Gentadex do oběhu v ČR.

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – Synflorix - 6%

30.01.2014 15:08:24 MUDr. Tomáš Boráň
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivého přípravku SYNFLORIX do oběhu v ČR ve vyrobeném provedení, kdy příbalová informace není v souladu s platnou registrační dokumentací.

Reakce SÚKL na tiskovou zprávu ČLnK - 6%

26.10.2009 16:59:04
Dne 26. října 2009 uveřejnila České lékárnická komora (ČLnK) tiskovou zprávu „Přípravky na chřipku s obsahem pseudoefedrinu pouze na recept". Tato zpráva obsahuje manipulativní formulace, které je Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) povinen korigovat.