Vyhledávací formulář

Výsledky hledání

Hledaný text: Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) uvádí na pravou míru mylné a zavádějící informace, které uvedla v článku „Kmenové buňky pro diabetiky: proplácení se odkládá“ redaktorka Lenka Petrášová.
Následující slova jsou kratší než minimální povolená délka slova (3 znaky) a nebyla zahrnuta do vyhledávání: na, a, v, se

Informace o zahájení hloubkové revize systému maximálních cen - aktualizace - 4%

17.03.2020 11:15:00 Michaela Matoušová
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o plánu zahajování hloubkových revizí systému maximálních cen.

Upozornění pro žadatele o cenu a úhradu - 4%

31.07.2013 11:32:00 Tamara Robesonová
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje žadatele o změně ve formulářích žádostí o stanovení/změnu/zrušení výše a podmínek úhrady, maximální ceny výrobce, maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely a to v částech:

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – RETROVIR - 4%

12.05.2017 12:14:49 Petra Špimrová
SÚKL informuje o povolení uvedení do oběhu v ČR léčivého přípravku Retrovir 50mg/5ml POR SOL 200ml, reg.č.: 42/367/92-C, kód SÚKL: 0180427, š. H6001 v provedení, které není v souladu s platnou registrační dokumentací.

Varování před výskytem padělku přípravku Viagra - 4%

30.05.2007 17:59:25 Veronika Petláková
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zjistil prováděním pravidelného monitoringu neoprávněných prodejců léčivých přípravků výskyt dalšího padělku léčivého přípravku Viagra.

SÚKL vydal kladné stanovisko k použití přípravku Remdesivir - 4%

17.03.2020 14:12:10 Barbora Peterová
Státní ústav pro kontrolu léčiv odeslal dne 17. 3. 2020 na Ministerstvo zdravotnictví ČR odborné stanovisko, kterým doporučuje povolit distribuci, výdej a používání neregistrovaného léčivého přípravku Remdesivir na nemoc COVID-19.

Změna v předkládání žádostí o prodloužení platnosti registrace - 4%

21.03.2013 13:06:20 Lucie Šustková
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozorňuje na změnu v předkládání žádostí o prodloužení platnosti registrace v souvislosti s novelou zákona o léčivech.

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – METALCAPTASE - 4%

10.07.2017 18:51:04 Petra Špimrová
SÚKL informuje o povolení uvedení do oběhu v ČR léčivého přípravku METALCAPTASE 150 tbl.flm. 50 a METALCAPTASE 300 tbl.flm. 50 v provedení, které není v souladu s platnou registrační dokumentací.

Informace nizozemské regulační autority ze dne 2.7.2008 - 4%

3.07.2008 12:37:10 Veronika Petláková
Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel od nizozemské regulační autority informaci o nálezu rostlinného produktu  AMORAS® men , u kterého existuje podezření na padělek.

Brexit - 4%

15.10.2018 16:01:50 Monika Knobová
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dopadu Brexitu na regulované subjekty v oblasti registrace léčivých přípravků.

Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.3.2011 - 4%

1.03.2011 17:20:52 PharmDr. Kamil Kalousek
Dne 28.2.2011 byl na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen "Ústav") uveřejněn Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") k 1.3.2011. V Seznamu byl nesprávně uveden způsob výdeje u přípravků FASTUM GEL, kódy SÚKL 84114, 16287, 115399.  Ústav neprodleně opravil nepřesně uvedené údaje dotčených přípravků v rámci mimořádné aktualizace.

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – CIPLOX - 4%

28.12.2016 15:39:29 Petra Špimrová
SÚKL informuje o povolení uvedení léčivých přípravků Ciplox na trh v ČR v provedení, které není v souladu s platnou registrační dokumentací.

Spotřeba léčiv - léčivé látky a cesty podání - 4%

29.10.2009 17:03:02 Veronika Petláková
Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje v souladu s § 99 odst. 1 písm. d) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech spotřeby léčivých přípravků s rozlišením podle léčivé látky, která je v nich obsažena, a podle cesty podání.

Změna registrace pro odstranění lékové formy nebo síly ze společných textů po zrušení registrace léčivého přípravku - 4%

18.04.2014 09:39:48 Lucie Šustková
Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového doporučení pro změny registrace, kdy je třeba po zrušení registrace léčivého přípravku odstranit tuto registraci ze společných textů k léčivým přípravkům.

Upozornění pro distributory a zprostředkovatele léčivých přípravků - 4%

7.04.2017 10:42:34 Mgr. et Mgr. Ivona Pěničková
Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) upozorňuje zprostředkovatele humánních léčivých přípravků na povinnosti vyplývající ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) a pokynů Komise ze dne 5. listopadu 2013 pro správnou distribuční praxi humánních léčivých přípravků.

Seminář 13 - Sekce registrací (Odbor klinického hodnocení léčiv a neregistrovaných léčivých přípravků) - 4%

13.09.2017 14:23:43 Janka Krchňavá
Téma: Správná klinická praxe, rozlišení studií – intervenční vs. neintervenční a které je třeba hlásit SÚKL a etickým komisím, regulace klinických hodnocení léčiv v ČR a EU, proces posuzování SÚKL a nejčastější nedostatky předkládané dokumentace.

Biosept sprej na rány, Biosept ošetření ran - 4%

11.03.2016 14:14:00 Veronika Petláková
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku BIOsept® sprej na rány a BIOsept® ošetření ran, který na trh v České republice uvádí společnost QuadraCare CZ, s. r. o.

Avízo SÚKL ze dne 17. 3. 2011 - 4%

17.03.2011 11:36:49
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o sankcích uložených podle zákona o regulaci reklamy. Dozorem nad dodržování zákona v oblasti léčivých přípravků se SÚKL intenzivně věnuje.

Snížení sazby DPH u léků přináší úspory pojišťovnám i pacientům - 4%

26.05.2015 11:30:00 Lucie Šustková
Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZČR) a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informují o výsledcích analýzy, která potvrzuje příznivé dopady snížené sazby DPH u léků na straně pojišťoven i pacientů.

Informace SÚKL pro výrobce léčiv - 4%

30.05.2008 14:10:16 Veronika Petláková
Informace o rychlé výstraze italské regulační autority.

Informace SÚKL pro výrobce léčiv - 4%

21.07.2008 16:43:24 Veronika Petláková
Informace britské lékové agentury o provedené inspekci u výrobce.