Vyhledávací formulář

Výsledky hledání

Hledaný text: Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) uvádí na pravou míru mylné a zavádějící informace, které uvedla v článku „Kmenové buňky pro diabetiky: proplácení se odkládá“ redaktorka Lenka Petrášová.
Následující slova jsou kratší než minimální povolená délka slova (3 znaky) a nebyla zahrnuta do vyhledávání: na, a, v, se

Informace SÚKL ze dne 12.11.2019 - 2%

12.11.2019 09:58:13 Ing. Bohumila Jakubíková
SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku MONTELUKAST TEVA 4MG TBL MND 28 se závadou v jakosti.

Informace SÚKL ze dne 15.11.2019 - 2%

15.11.2019 12:47:24 Aneta Vobinušková
SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku IBALGIN 200, 200MG TBL FLM 24 se závadou v jakosti.

Informace SÚKL ze dne 20.11.2019 - 2%

20.11.2019 10:36:38 Monika Nováková
SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku   IBALGIN 200, 200MG TBL FLM 12  se závadou v jakosti.

Informace SÚKL ze dne 21.11.2019 - 2%

21.11.2019 08:12:16 Ing. Bohumila Jakubíková
SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku SEVELAMER CARBONATE HEATON, 800MG TBL FLM 180 se závadou v jakosti.

Informace SÚKL ze dne 27.11.2019 - 2%

27.11.2019 09:41:08 Ing. Bohumila Jakubíková
SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku ESCITALOPRAM TEVA 10MG TBL FLM 28 se závadou v jakosti.

Informace SÚKL ze dne 30.1.2020 - 2%

30.01.2020 06:00:00 Monika Nováková
SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku TROMBEX, 75MG TBL FLM 30 a TROMBEX, 75MG TBL FLM 90 se závadou v jakosti.

Informace SÚKL ze dne 10.2.2020 - 2%

10.02.2020 10:09:46 Monika Nováková
SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku PEMETREXED ACCORD, 500MG INF PLV CSL 1 se závadou v jakosti.

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - TOBI - 2%

20.07.2011 16:16:31 Lucie Šustková
SÚKL informuje o povolení uvedení dvou šarží léčivého přípravku TOBI 300 MG/5 ML NEBULISER SOLUTION se zaměněnými údaji o datu použitelnosti a číslu šarže na vnějším i vnitřním obalu.

Nový informační nástroj Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) k AMR - 2%

5.03.2019 08:58:19 Monika Knobová
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spustil nástroj s názvem  AMR data visualisation update 2017

Informační dopis - Linoladiol N - 2%

20.02.2020 13:15:24 Kateřina Wagnerová
Společnost Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel po dohodě s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) by Vás ráda informovala o následujícím:

Informace pro zdravotnické pracovníky - 2%

22.04.2010 11:45:23 Veronika Petláková
Upozornění na správný způsob zacházení s léčivým přípravkem ANAPEN INJ. ROZTOK 300 mcg/0,3ml (předplněná injekční stříkačka).

Otázky a odpovědi k přehodnocení léčivého přípravku Tysabri (natalizumab) - 2%

25.01.2010 13:35:21
Závěr procedury dle článku 20 směrnice (EC) č. 726/2004 Evropská léková agentura ukončila posuzování týkající se bezpečnosti léčivého přípravku Tysabri (natalizumab), který si vyžádala  Evropské komise. Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury (CHMP, dále jen Výbor) vyhodnotil , že přínosy léčby přípravkem Tysabri převyšují její rizika, ale doporučil zajistit dodatečná opatření s ohledem na riziko rozvoje progresivní multifokální leukoencefalopatie (dále PML) a ujistit se, že lékaři a pacienti si toto riziko plně uvědomují.

Informace pro držitele rozhodnutí o registraci - 2%

15.03.2013 07:07:10 Petra Špimrová
Postup při schvalování změn registrace léčivých přípravků registrovaných národní cestou platný od 4. 8. 2013.

Informace pro dodavatele lékárenského software - 2%

24.04.2013 14:54:57 Pavel Trnka
Změna rozhraní LEK-13 k 1. 6. 2013.

Informace dodavatelům SW pro lékárny, lékaře a zdravotní pojišťovny - 2%

27.02.2015 14:30:53 Lucie Šustková
Ukončení rozhraní ERP 2.20 k 31. 5. 2015

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 1. 2016 (2) - 2%

4.03.2016 15:14:33 Jana Tomanová
Žádost o poskytnutí textů rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv vydaných v oblasti dozoru dle zákona o veřejném zdravotním pojištění za rok 2015.

Jednání CHMP 14. - 17. února 2011 - 2%

23.02.2011 08:53:56 Lucie Šustková
Hlavní body projednávané na setkání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 14. – 17. února 2011

Změna registrace léčivého přípravku DICLOFENAC AL retard - 2%

26.09.2017 08:00:00 Bc. Lucie Mrázková
SÚKL informuje o změně složení pomocných látek, změně vzhledu tablet a změně doby použitelnosti léčivého přípravku DICLOFENAC AL retard, 100 MG, tbl. pro.

Léčivé přípravky podléhající dalšímu sledování (tzv. additional monitoring) - 2%

21.05.2013 13:44:02 Kristýna Němcová
Evropská unie (EU) zavedla nový způsob označování léčivých přípravků, které jsou obzvlášť pečlivě sledovány regulačními orgány. Tyto léčivé přípravky jsou označovány jako přípravky podléhající „dalšímu sledování“.

Informace SÚKL ze dne 8.11.2019 (2) - 2%

8.11.2019 08:00:00 Ing. Stanislava Krejčová
SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku ZAHRON, 40MG TBL FLM 28 se závadou v jakosti.