Vyhledávací formulář

Výsledky hledání

Hledaný text: Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) uvádí na pravou míru mylné a zavádějící informace, které uvedla v článku „Kmenové buňky pro diabetiky: proplácení se odkládá“ redaktorka Lenka Petrášová.
Následující slova jsou kratší než minimální povolená délka slova (3 znaky) a nebyla zahrnuta do vyhledávání: na, a, v, se

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.6.2009 - 5%

29.05.2009 18:10:25
Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). V Seznamu byl zohledněn nový způsob výpočtu ORC pro přípravky, které nejsou po provedení odpočtu hrazeny plně z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V takových případech je hodnota v položce ORC totožná s položkou MFC.        

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – GABITRIL 10 mg - 5%

7.01.2015 15:20:43 Bc. Lucie Mrázková
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivého přípravku GABITRIL 10 mg por.tbl.flm. 50x10 mg do oběhu v ČR v polském balení.  

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - BETALOC - 5%

11.11.2011 13:59:22 Lucie Šustková
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení pěti šarží léčivého přípravku BETALOC s nesprávnou dobou použitelnosti na vnějším i vnitřním obalu.

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - BETALOC - 5%

22.11.2011 13:34:11 Lucie Šustková
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení dalších balení jedné šarže léčivého přípravku BETALOC s nesprávnou dobou použitelnosti na vnějším i vnitřním obalu.

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - BETALOC - 5%

12.01.2012 09:38:25 Lucie Šustková
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení dalších balení jedné šarže léčivého přípravku BETALOC s nesprávnou dobou použitelnosti na vnějším i vnitřním obalu.

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - ZELDOX - 5%

15.03.2012 16:34:53 Lucie Šustková
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení šarží léčivého přípravku ZELDOX 40 mg, ZELDOX 60 mg a ZELDOX 80 mg, kde potisk obalu není v souladu s registrační dokumentací.

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – TIAPRIDAL - 5%

29.06.2012 14:14:54
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení šarží léčivého přípravku TIAPRIDAL, kde název přípravku na obalu není v souladu s registrační dokumentací.

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – ALKERAN - 5%

16.08.2012 08:26:57
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvést do oběhu šarže léčivého přípravku ALKERAN, kde údaje na obalu a v příbalové informaci nejsou v souladu s platnou registrační dokumentací.

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – MYOCET - 5%

17.10.2012 09:35:34
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvést do oběhu šarži léčivého přípravku MYOCET 50 mg v českém balení, jež neodpovídá verzi schválené změnami registrace ze dne 21. 5. 2012.

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – Zoleptil - 5%

18.04.2013 09:22:32
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivého přípravku ZOLEPTIL do oběhu v ČR, u nějž údaje v české a slovenské části vnějšího obalu nejsou obsahově shodné.

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – MAXITROL - 5%

14.06.2013 10:01:42
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení do oběhu tří šarží léčivého přípravku MAXITROL oph.ung. 1x3,5gm, u nichž vnější obal není v souladu s platnou registrační dokumentací.

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – TOBRADEX - 5%

19.06.2013 13:38:46
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení do oběhu šarží léčivého přípravku TOBRADEX oph.gtt.sus. 1x5 ml, u nichž vnější obal není v souladu s platnou registrační dokumentací.

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – NOVALGIN INJEKCE - 5%

11.07.2013 11:08:09
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivého přípravku NOVALGIN INJEKCE do oběhu v ČR v provedení vyrobeném před změnou registrace.  

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – Betaloc - 5%

20.08.2013 13:46:18
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivého přípravku BETALOC 1mg/ml inj. 5x5 ml do oběhu v ČR v provedení, kdy vnitřní obal není v souladu s platnou registrační dokumentací.

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – Betaloc - 5%

24.10.2013 13:39:13 MUDr. Tomáš Boráň
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivého přípravku BETALOC do oběhu v ČR ve vyrobeném provedení, kdy vnitřní a vnější obal není v souladu s platnou registrační dokumentací.

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – Vaxigrip inj. sus. 1x0,5ml/dáv. - 5%

16.10.2013 09:57:38 MUDr. Tomáš Boráň
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivého přípravku VAXIGRIP inj. sus. do oběhu v ČR ve vyrobeném provedení, u něhož text na vnějším i vnitřním obalu není v souladu s platnou registrační dokumentací.

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – DUKORAL - 5%

28.02.2014 13:22:37 MUDr. Tomáš Boráň
Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivého přípravku DUKORAL do oběhu v ČR ve vyrobeném provedení, kdy vnější i vnitřní obal není v souladu s platnou registrační dokumentací.

Upozornění na rizika při nesprávném používání přetlakovaných sprejů pro aplikaci roztoku fibrinu - 5%

18.04.2012 12:44:15 Ing. Petra Ulmanová
Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na riziko vzniku embolie při nesprávném použití přetlakovaných sprejů pro aplikaci roztoku fibrinu používaných pro zajištění intra-operační hemostázy.

Vzorová příbalová informace pro přípravky hormonální substituční léčby - 5%

8.09.2011 15:44:46
Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci přípravků pro hormonální substituční léčbu registrovaných v České republice, aby s další aktualizací informací o svých přípravcích texty zároveň upravili dle uvedeného vzorového PIL a pokud tak ještě neučili, tak také dle dříve zveřejněného vzorového SPC.

Centrální úložiště elektronických receptů prošlo bezpečnostním testem - 5%

20.10.2018 08:24:00 Barbora Peterová
Centrální úložiště elektronických receptů (CÚeR), které provozuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), bylo podrobeno plánovanému bezpečnostnímu testování. Testy proběhly ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a ukázaly nejen kvalitní fungování úložiště, ale i zodpovědný přístup vedení SÚKL k povinnosti ověřovat spolehlivost a důvěryhodnost svých informačních systémů.