Referenční skupiny

Referenční skupiny vyplývají z vyhlášky č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, ve znění pozdějších předpisů a správních řízení.

± A: Trávicí trakt a metabolismus

± A01: Stomatologické přípravky

A01/1: fluorid sodný

± A02: Léčiva k terapii onemocnění spojených s poruchou acidity

1/2: léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu, antagonisté H2 receptorů, parent.

1/3: léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu, inhibitory protonové pumpy, p.o.

1/4: léčiva k terapii gastroduodenální vředové choroby a refluxní choroby jícnu, inhibitory protonové pumpy, parent.

A02/1: sukralfát

A02/2: cimetidin, ranitidin, famotidin

± A03: Léčiva k terapii funkčních poruch trávicího traktu

2/1: spasmolytika, p.o.

2/2: spasmolytika, parent.

3/1: prokinetika, p.o.

A03/1: antispasmodika, psycholeptika, analgetika v kombinaci

A03/2: pitofenon v kombinaci s analgetiky

A03/4: simeticon a alverin/simeticon

A03/5: butylskopolaminium bromid

± A04: Antiemetika

4/1: antiemetika, setrony, p.o.

4/2: antiemetika, setrony, parent. a rekt. aplikace

4/3: antiemetika, ostatní, p.o

A04/1: aprepitant

± A05: Léčiva k terapii onemocnění jater a žlučových cest

A05/1: Jiná léčiva k terapii onemocnění žlučových cest

A05/2: kyselina ursodeoxycholová

A05/3: silymarin a esenciální fosfolipidy

± A06: Laxativa

A06/1: makrogol a sodná sůl dokusátu, včetně kombinací

± A07: Antidiaroika, střevní protizánětlivá a protiinfekční léčiva

5/1: léčiva k terapii zánětlivých střevních onemocnění, kyselina aminosalicylová a jí látky podobné, p.o.

6/1: protiprůjmové mikroorganismy, p.o.

A07/1: mesalazin, rect.

A07/3: budesonid, p.o.

A07/4: rifaximin

A07/5: kyselina chromoglykanová, p.o.

A07/6: escherichia coli

A07/7: organismy produkující kyselinu mléčnou

A07/8: saccharomyces boulardi sicatus

± A08: Léčiva k terapii obezity, kromě dietetik

A08/1: orlistat

A08/2: sibutramin

± A09: Digestiva včetně enzymových přípravků

7/1: multienzymové přípravky, mikronizované lékové formy, p.o.

A09/1: pancreatinum – nemikronizované lékové formy od 20000 U

A09/2: pancreatinum – mikronizované lékové formy do 10000 U

A09/3: pancreatinum – nemikronizované lékové formy do 20000 U

A09/4: pancreatinum - nemikronizované lékové formy do 10000 U

± A10: Léčiva k terapii diabetu

8/1: léčiva k terapii diabetu, insulin lidský - lahvičky, parent.

8/2: léčiva k terapii diabetu, insulin lidský - cartridge, analoga insulinů - lahvičky i cartridge, parent.

8/3: léčiva k terapii diabetu, insuliny a analoga dlouze působící, parent.

9/1: léčiva k terapii diabetu, deriváty sulfonylurey - I. a II. generace, p.o. (kromě glipizidu, gliklazidu a glimepiridu)

9/2: léčiva k terapii diabetu, deriváty sulfonylurey - II. generace, p.o.

9/3: léčiva k terapii diabetu, glitazony, p.o.

9/4: léčiva k terapii diabetu, glinidy, p.o.

9/5: léčiva k terapii diabetu, léčiva ovlivňující inkretinový systém

A10/1: akarbóza

A10/2: exenatid

A10/3: metformin a pioglitazon

A10/4: metformin a gliptiny

A10/5: metformin

A10/6: sitagliptin

A10/7: metformin a glibenklamid

± A11: Vitaminy

74/1: léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy, vitamin D, p.o.

74/2: léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy, metabolity vitaminu D, p.o.

A11/1: dihydrotachysterol

A11/2: ergokalciferol parenterální

A11/8: retinol, parent.

A11/9: retinol, p.o.

± A12: Minerální doplňky

10/1: léčiva k terapii deficitu minerálů, soli vápníku, p.o.

10/2: léčiva k terapii deficitu minerálů, soli hořčíku, p.o.

A12/1: vápník, kombinace s jinými léčivy

A12/2: chlorid draselný, p.o.

A12/3: hořčík (různé soli v kombinaci)

A12/7: draslík v kombinaci s hořčíkem, p.o.

A12/8: draslík v kombinaci s hořčíkem, parent.

A12/9: vápník, kombinace různých solí

  A13: Tonika

  A14: Anabolika pro systémovou aplikaci

  A15: Stimulancia chuti

± A16: Trávicí trakt a metabolismus, jiná léčiva

11/1: enzymy k dlouhodobé substituční terapii dědičných poruch lipidového metabolismu, parent.

A16/1: idursulfáza

A16/10: ademethionin, parent.

A16/11: laronidáza

A16/2: galsulfáza

A16/3: kyselina karglumová

A16/4: imigluceráza

A16/5: ademethionin, p.o.

A16/6: kyselina thioktová

A16/7: nitisinon

A16/8: natrium fenylbutyrát

A16/9: alglukosidáza alfa

± B: Krev a krvetvorné orgány

± B01: Antikoagulancia, antitrombotika

12/1: léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, nízkomolekulární hepariny, nižší síly určené především k profylaxi TEN, parent.

12/2: léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, nízkomolekulární hepariny, vyšší síly určené především k terapii TEN. parent.

13/1: léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, antagonisté vazby ADP na receptor, p.o.

13/2: léčiva k terapii nebo k profylaxi tromboembolických onemocnění, přímé inhibitory faktoru Xa a trombinu, p.o.

14/1: specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze (PAH), parent. a inhal. aplikace

15/1: fibrinolytika, enzymy, parent.

B01/1: iloprost

B01/10: sulodexid, p.o.

B01/11: kyselina acetylsalicylová, parent.

B01/12: warfarin

B01/13: drotrekogin alfa

B01/14: eptifibatid

B01/15: fondaparinux

B01/16: Protein C

B01/17: antiagregancia kromě heparinu kombinace

B01/2: epoprostenol

B01/3: treprostinil

B01/4: bivalirudin

B01/5: kyselina acetylsalicylová

B01/6: antitrombin III

B01/7: heparin

B01/8: sulodexid, parent.

B01/9: indobufen

± B02: Hemostyptika, hemostatika

16/1: antifibrinolytika, aminokyseliny, p.o.

16/2: antifibrinolytika, aminokyseliny, parent.

B02/1: koagulační faktor IX

B02/10: kombinace koagulačních faktorů IX, II, VII a X

B02/11: fytomenadion, p.o.

B02/12: fytomenadion, parent.

B02/13: alfa-1 antitrypsin

B02/14: koagulační faktor VII

B02/15: antiinhibiční komplex koagulačních faktorů (FEIBA)

B02/2: koagulační faktor VIII

B02/3: romiplostim

B02/4: lokální hemostatika

B02/5: fibrinogen+thrombin

B02/6: aktivovaný rekombinantní koagulační faktor VII

B02/7: etamsylát

B02/8: koagulační faktor VIIIa koagulační faktor VIII v kombinaci s von Willebrandovým faktorem

B02/9: fibrinogen

± B03: Antianemika

17/1: léčiva k terapii anémií, dvojmocné nebo trojmocné železo, p.o.

17/2: léčiva k terapii anémií, trojmocné železo, parent.

18/1: faktory stimulující erytropoézu, parent.

B03/1: železo a jiné kombinace

B03/2: železo v kombinaci s kyselinou listovou

B03/3: kyanokobalamin

B03/4: kyselina listová

± B05: Krevní náhrady, infuzní a perfuzní roztoky

B05/1: chlorid draselný, parent.

B05/10: albumin

B05/11: modifikovaná rozpustná želatina

B05/12: hydroxyethylškrob

B05/13: frakce plazmatických bílkovín

B05/14: hydrogenuhličitan sodný

B05/15: hydroxyethylškrob s vysokou osmolaritou

B05/16: kardioplegické roztoky

B05/17: arginin hydrochlorid

B05/18: hemofiltrační roztoky

B05/19: aminokyseliny

B05/2: elektrolyty a sacharidy

B05/20: chlorid sodný

B05/3: elektrolyty

B05/4: roztoky pro parenterální výživu

B05/5: cukry

B05/6: mannitol

B05/9: kalcium glukonát

  B06: Jiné hematologické látky

± C: Kardiovaskulární systém

± C01: Kardiaka

20/1: donátory NO k terapii anginy pectoris - terapie akutního záchvatu, subling.

20/2: donátory NO k terapii anginy pectoris - terapie dlouhodobá, p.o

20/3: donátory NO k terapii anginy pectoris, parent.

C01/1: amiodaron, p.o.

C01/11: digoxin, i.v.

C01/12: dopamin

C01/13: noradrenalin

C01/14: detajmium-hydrogen-tartarát

C01/15: propafenon, p.o.

C01/16: propafenon, i.v.

C01/17: ivabradin

C01/18: alprostadil

C01/19: milrinon

C01/2: ikatibant

C01/20: levosimendan

C01/21: molsidomin

C01/22: adenosin

C01/3: dobutamin

C01/5: prajmalii bitartras

C01/7: digoxin, p.o.

C01/8: amiodaron, i.v.

C01/9: trimetazidin

± C02: Antihypertenziva

14/2: specifická léčiva k terapii plicní arteriální hypertenze (PAH), p.o.

21/1: antiadrenergní látky působící centrálně i periferně, p.o. (kromě prazosinu)

46/1: léčiva k terapii benigní hyperplazie prostaty, antagonisté alfa adrenergních receptorů, p.o.

C02/1: urapidil, i.v.

C02/2: nitroprusid sodný

C02/3: methyldopa

± C03: Diuretika

22/1: diuretika, p.o.

25/4: antihypertenziva, antagonisté aldosteronu, p.o.

C03/1: hydrochlorothiazid a kalium šetřící diuretika

C03/3: furosemid, i.v.

± C04: Periferní vazodilatancia

26/1: periferní vazodilatancia, p.o. (kromě hydrogenovaných námelových alkaloidů a kombinací dihydroergokristinu)

26/2: periferní vazodilatancia, parent.

C04/1: dihydroergokristin, komb.

C04/2: dihydroergotoxin

± C05: Vazoprotektiva, venofarmaka

27/1: venofarmaka, p.o.

C05/1: lidokain a cinchokain, komb.

C05/2: organo-heparinoid a heparin pro lokální aplikaci

C05/3: lauromakrogol

C05/4: heparin s levomenolem, lok.

C05/5: heparin, kombinace, lok.

± C07: Beta-blokátory

23/1: antihypertenziva, betablokátory kardioselektivní neratardované a krátkodobě působící, p.o.

23/2: antihypertenziva, betablokátory kardioselektivní retardované a dlouhodobě působící, p.o.

C07/5: metipranolol

C07/6: sotalol

± C08: Blokátory kalciových kanálů

24/1: antihypertenziva, blokátory kalciových kanálů dihydropyridinového typu dlouhodobě působící, p.o.

24/2: antihypertenziva, blokátory kalciových kanálů dihydropyridinového typu krátkodobě a střednědobě působící, p.o.

24/3: antihypertenziva, blokátory kalciových kanálů fenylalkylaminového a benzothiazepinového typu, p.o.

C08/1: verapamil inj.

C08/2: nimodipin, p.o

C08/3: nimodipin, parent.

± C09: Léčiva ovlivňující renin-angiotenzinový systém

25/1: antihypertenziva, inhibitory ACE krátkodobě a střednědobě působící, p.o.

25/2: antihypertenziva, inhibitory ACE dlouhodobě účinné, p.o.

25/3: antihypertenziva, antagonisté angiotenzinu II samotné, p.o.

C09/1: ACEi dlouhodobé a BKK

C09/16: trandolapril a verapamil

C09/17: fixní kombinace losartan/hydrochlorothiazid

C09/18: fixní kombinace eprosartan/hydrochlorothiazid

C09/19: fixní kombinace valsartan/hydrochlorothiazid

C09/2: sartany a diuretika

C09/20: fixní kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid

C09/21: fixní kombinace telmisartan/hydrochlorothiazid

C09/22: kaptopril

C09/23: fixní kombinace enalapril/lercanidipin

C09/3: ACEi dlouhodobé a diuretika

C09/4: aliskiren

C09/5: enalapril, inj.

± C10: Léčiva ovlivňující hladinu lipidů

28/1: hypolipidemika, statiny, p.o.

28/2: hydrolipidemika, fibráty, p.o.

C10/1: ezetimib

C10/2: amlodipin a atorvastatin

C10/3: ezetimib a simvastatin

C10/4: cholestyramin

± D: Dermatologika

± D01: Antimykotika pro použití v dermatologii

29/1: antimykotika používaná v dermatologii k lokální terapii (kromě trolamini dodecylbenzensulfonas a tridecanamini undecylenas)

29/2: antimykotika používaná v dermatologii k lokální terapii, ostatní

D01/2: amorolfin a ciclopirox, lak na nehty

D01/3: terbinafin, p.o.

± D02: Emoliencia a protektiva

D02/2: urea v lékové fomě k zevní aplikaci

D02/3: urea a kyselina salicylová

D02/4: oxid zinečnatý

± D03: Přípravky pro léčbu ran a vředů

D03/1: kolagenáza

± D04: Antipruriginóza, včetně antihistaminik, anestetik, atd.

D04/1: lidokain, zevní aplikace

± D05: Antipsoriatika

30/1: antipsoriatika používaná v dermatologii k lokální terapii, dehty

30/2: antipsoriatika používaná v dermatologii k lokální terapii, jiná léčiva než dehty

D05/1: methoxsalen

D05/3: bukový dehet

D05/4: ichtamol

D05/5: fixní kombinace kalcipotriolu a betamethasonu

± D06: Antibiotika a chemoterapeutika pro použití v dermatologii

31/1: antibiotika používaná k lokální terapii

D06/1: neomycin a bacitracin, zásyp

D06/2: neomycin a bacitracin, prášek na přípr. ster. rozt.

D06/3: sulfadiazin stříbrný

D06/4: metronidazol

D06/5: podofylotoxin

D06/6: imiquimod

D06/7: neomycin a bacitracin, mast pro lok. použití

± D07: Kortikosteroidy, dermatologické přípravky

32/1: kortikosteroidy používané k lokální terapii, slabé a středně silné 1. a 2. generace

32/2: kortikosteroidy používané k lokální terapii, slabé a středně silné 3. a 4. generace

33/1: kortikosteroidy používané k lokální terapii, silné a velmi silné 1. a 2. generace

33/2: kortikosteroidy používané k lokální terapii, silné a velmi silné 3. a 4. generace

D07/1: halcinonid

D07/2: triamcinolon a antiseptika

D07/3: betamethason a kys. salicylová

D07/4: hydrokortison a antibiotika

D07/5: triamcinolon a kys. salicylová

D07/6: betamethason a antibiotika

D07/7: prednisolon a antiseptika

D07/8: Mometason a kyselina salicylová

H02/4: prednisolon a kys. salicylová

± D08: Antiseptika a dezinficiencia

34/1: antiseptika a dezinficiencia - obsahující kvartérní dusík

D08/1: přípravky obsahující kyselinu boritou

D08/3: antiseptika a desinficiencia chinolinové deriváty (cloroxinum)

  D09: Léčivé obvazy

± D10: Léčiva k terapii akné

35/1: léčiva k lokální terapii acne vulgaris, retinoidy

35/2: léčiva k lokální terapii acne vulgaris, ostatní léčiva

35/3: léčiva k lok. terapii acne vulgaris, antibiotické látky

D10/1: isotretinoin, p.o.

± D11: Jiné dermatologické přípravky

36/1: imunomodulancia používaná k lokální terapii atopické dermatitidy

± G: Urogenitální trakt a pohlavní hormony

± G01: Gynekologická antiinfektiva a antiseptika

37/1: gynekologická antimykotika, lok. nebo vag. aplikace

38/1: gynekologická antiseptika, lok. nebo vag. aplikace, (kromě přípravků obsahujících laktobacillus)

39/1: gynekologická antibiotika, lok. nebo vag. aplikace

G01/1: nystatin, kombinace

G01/2: metronidazol, vag. tbl.

G01/3: metronidazol a mikonazol, vag. tbl. - imidazolové deriváty

G01/4: nifuratel

G01/5: polykresulen

G01/6: polyvidon jód

G01/7: tetraboritan sodný

± G02: Jiná gynekologika

40/1: prostaglandiny, parent.

41/1: inhibitory prolaktinu, dopaminergní agonisté I. generace, p.o.

41/2: inhibitory prolaktinu, dopaminergní agonisté II. generace, p.o.

G02/1: hexoprenalin, p.o.

G02/2: dinoproston, endoc. gel

G02/3: hexoprenalin, parent.

G02/4: atosiban

G02/5: benzydamin

G02/6: dinoproston, vaginální tabl.

± G03: Pohlavní hormony a modulátory genitálního systému

42/1: estrogeny, p.o.

42/2: estrogeny, lokální vag. aplikace

43/1: progestiny I. Generace, p.o.

43/2: progestiny II. Generace, p.o.

43/3: progestiny, parent.

44/1: gonadotropiny choriové, parent.

44/2: gonadotropiny ostatní, parent.

G03/1: testosteron

G03/10: estradiol, parent.

G03/11: estradiol v kombinaci s androgeny

G03/12: klomifen

G03/13: raloxifen

G03/2: estradiol a progestin - prevence osteoporozy a HRT, p.o. kontinuální

G03/3: mesterolon

G03/4: cyproteron, p.o.

G03/5: cyproteron, parent.

G03/6: progesteron, vag.

G03/7: androgeny

G03/8: gonadotropin lidský, urofolitropin, urofolitropin vysoce čištěný

G03/9: estradiol v kombinaci určených pro hormonálně substituční terapii

± G04: Urologika

45/1: močová spasmolytika, neretardované formy, p.o. a transderm. aplikace

45/2: močová spasmolytika, retardované formy, p.o.

46/1: léčiva k terapii benigní hyperplazie prostaty, antagonisté alfa adrenergních receptorů, p.o.

46/2: léčiva k terapii benigní hyperplazie prostaty, ostatní, p.o.

G04/1: serenoa repens

G04/2: sildenafil

G04/3: hydrogencitrát draselno sodný

G04/4: oxybutynin, transdermální

± H: Systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a inzulinů

± H01: Hypofyzární a hypotalamické hormony a analogy

47/1: antagonisté růstového hormonu, krátkodobě působící, parent.

47/2: antagonisté růstového hormonu - dlouhodobě působící, parent.

48/1: antagonisté gonadotropin-uvolňujícího hormonu, parent.

H01/1: mekasermin

H01/2: somatropin

H01/3: terlipressin

H01/4: oxytocin

H01/5: desmopresin, nas.

H01/6: desmopresin, subling.

H01/7: nafarelin

H01/8: pegvisomant

± H02: Kortikosteriody pro systémovou aplikaci

49/1: kortikosteroidy s převažujícím glukokortikoidním účinkem, p.o.

49/2: kortikosteroidy s převažujícím glukokortikoidním účinkem, parent. - depotní

H02/1: fludrokortison

H02/2: hydrocortison, p.o.

H02/3: prednison rektální

H02/5: hydrocortison i.v.

H02/6: dexamethason, parent.

H02/7: dexamethason, p.o.

H02/8: methylprednisolon, parent. nedepotní

± H03: Léčiva k terapii onemocnění štítné žlázy

50/1: antityreoidální léčiva, p.o.

H03/1: hormony štítné žlázy v kombinaci s jódem

H03/2: levothyroxin

H03/3: jód

H03/4: levothyroxin a liothyronin, p.o.

± H04: Pankreatické hormony

H04/1: glukagon

± H05: Léčiva ovlivňující homeostázu vápníku

74/4: léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy, hormony příštitných tělísek a analoga, parent.

H05/1: parikalcitol, p.o.

H05/3: cinakalcet

H05/4: kalcitonin, intranas.

H05/5: kalcitonin, parent.

± J: Antiinfektiva pro systémovou aplikaci

± J01: Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci

51/1: tetracykliny, p.o.

52/1: peniciliny s úzkým spektrem, p.o.

53/1: cefalosporiny I. generace, p.o

53/2: cefalosporiny II. generace, p.o

53/3: cefalosporiny I. generace, parent.

53/4: cefalosporiny III. generace, parent. (kromě cefoperazonu)

54/1: karbapenemy, parent.

55/1: makrolidy, p.o.

55/2: linkosamidy, p.o.

56/1: chinolony, p.o. (kromě moxifloxacinu)

57/1: imidazolové deriváty, p.o.

J01/1: moxifloxacin, p.o.

J01/10: cefepim

J01/11: trimethoprim

J01/12: streptomycin

J01/13: doxycyclin + ambroxol

J01/14: teikoplanin

J01/15: sulfamethoxazol a trimethoprim

J01/16: piperacilin sodná sůl a tazobaktam sodná sůl

J01/17: peniciliny citlivé k působení beta-laktamáz, komb.

J01/18: peniciliny citlivé k betalaktamáze, ostatní cesty aplikace

J01/19: pefloxacin

J01/2: klindamycin, parent.

J01/20: oxacilin

J01/21: ostatní antibiotika či chemoterapeutika, včetně močových chemoterapeutik

J01/22: ofloxacin, i.v.

J01/23: nitrofurantoin

J01/24: metronidazol, i.v.

J01/25: linezolid

J01/26: levofloxacin, i.v.

J01/27: klarithromycin, azithromycin, spiramycin, parent.

J01/28: imipenem monohydrát + cilastatin sodná

J01/29: chloramfenikol

J01/3: limkomycin, parent.

J01/30: ciprofloxacin, i.v.

J01/31: cefuroxim inj.

J01/32: cefixim

J01/33: benzylpenicilin

J01/34: ampicilin

J01/35: amoxicilin a enzymový inhibitor, p.o.

J01/36: sultamicilin

J01/37: tigecyklin

J01/38: tobramycin

J01/39: vankomycin

J01/4: cefoperazon

J01/40: gentamicin, derm.

J01/41: amoxicilin a enzymový inhibitor, parent.

J01/42: ampicilin a enzymový inhibitor, parent.

J01/5: cefoperazon + sulbaktam

J01/6: tikarcilin a enzymový inhibitor

J01/7: netilmicin

J01/8: gentamicin, parent.

J01/9: amikacin

± J02: Antimykotika pro systémovou aplikaci

58/1: antimykotika k systémové terapii, triazolové deriváty, p.o.

J02/1: anidulafungin

J02/10: flukonazol i.v.

J02/2: mikafungin

J02/3: itrakonazol, p.o.

J02/4: flukonazol p.o.

J02/5: amfotericin B

J02/6: itrakonazol i.v.

J02/7: vorikonazol i.v.

J02/8: kaspofungin

J02/9: antimykotika pro systémové užití

± J04: Antimykobakteriální léčiva

J04/1: pyrazinamid

J04/2: ethambutol

J04/3: rifabutin

J04/4: rifampicin

J04/5: isoniazid

± J05: Antivirotika pro systémovou aplikaci

59/1: systémová antivirotika k terapii infekcí vyvolaných herpes virus hominis, p.o.

60/1: antiretrovirotika nukleosidové a nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy, pouze pro HIV infekce, p.o.

60/2: antiretrovirotika nukleosidové a nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy, pouze pro HBV infekce, p.o.

61/1: inhibitory neuraminidázy, p.o. a inhal. aplikace

J05/1: entekavir

J05/10: ritonavir

J05/11: lamivudin, epivir

J05/12: lamivudin, Zeffix

J05/13: atazanavir

J05/14: fosamprenavir

J05/15: nelfinavir

J05/16: indinavir

J05/17: sachinavir

J05/18: tipranavir

J05/19: zidovudin, p.o.

J05/2: maravirok

J05/20: zidovudin, parent.

J05/21: entecavir v síle 0,5mg

J05/22: aciklovir i.v.

J05/23: kombinace zidovudin+lamivudin+abakavir

J05/24: zidovudin a lamivudin

J05/25: lamivudin a abakavir

J05/26: ribavirin

J05/27: valganciklovir

J05/28: cidofovir

J05/29: efavirenz

J05/3: raltegravir

J05/30: enfuvirtid

J05/31: inosin pranobex (methisoprinol)

J05/4: darunavir 300mg

J05/5: telbivudin

J05/6: ganciclovir

J05/7: darunavir 400mg

J05/8: tenofovir

J05/9: nevirapin

± J06: Hyperimunní séra a imunoglobuliny

62/1: imunoglobuliny normální lidské, i.m.

62/2: imunoglobuliny normální lidské, s.c.

62/3: imunoglobuliny normální lidské, i.v.

J06/1: palivizumab

J06/2: anti-d(RH) imunoglobulin

J06/3: protein lidský

± J07: Vakcíny

J07/1: meningococcus C, purif. polysacharidový antigen konjugovaný

J07/2: haemophillus influenzae b, purifikovaný antigen konjugovaný

± L: Cytostatika a imunomodulační léčiva

± L01: Cytostatika

63/1: taxany, parent.

64/1: inhibitory proteinkinázy, p.o.

L01/1: merkaptopurin

L01/10: dakarbazin

L01/11: epirubicin

L01/12: cetuximab

L01/13: fludarabin

L01/14: topotekan

L01/15: methotrexát, parent. (pouze imunosup. indik.)

L01/16: oxaliplatina

L01/17: nilotinib

L01/18: temsirolimus

L01/19: lapatinib

L01/2: melfalan, parent.

L01/20: panitumumab

L01/21: bortezomib

L01/22: vinblastin

L01/23: kapecitabin

L01/24: cyklofosfamid, parent.

L01/25: mitomycin

L01/26: bevacizumab

L01/27: chlorambucil, p.o.

L01/28: melfalan, p.o.

L01/29: tioguanin

L01/3: nelarabin

L01/30: busulfan, p.o.

L01/31: ifosfamid

L01/32: cytarabin

L01/34: trastuzumab

L01/35: pemetrexed

L01/36: methylaminolevulinát

L01/37: sunitinib

L01/38: sorafenib

L01/39: idarubicin, p.o.

L01/4: karmustin

L01/40: idarubicin, parent.

L01/41: cisplatina

L01/42: lomustin, p.o.

L01/43: fotemustin, parent.

L01/44: temozolomid, p.o.

L01/45: bexaroten

L01/46: oxid arsenitý

L01/47: celekoxib

L01/48: anagrelid

L01/49: kladribin

L01/5: doxorubicin

L01/50: etoposid

L01/51: vinkristin

L01/52: raltitrexed

L01/53: estramustin tvrdé tobolky

L01/54: tretinoin měkké tobolky

L01/55: vinorelbin (alkaloidy z rodu vinca a analoga)

L01/56: mitoxantron

L01/57: busulfan, i.v.

L01/58: hydroxymočovina

L01/59: fluorouracil

L01/6: irinotekan

L01/60: tegafur

L01/61: tegafur, komb.

L01/62: methotrexát, parent. (s onkol. indik.)

L01/63: rituximab

L01/64: dasatinib

L01/7: karboplatina

L01/8: gemcitabin

L01/9: cyklofosfamid, p.o.

± L02: Hormonální léčiva používaná v onkologii

65/1: superaktivní analoga gonadotropin-releasing hormonu, parent.

66/1: antiestrogeny, p.o.

66/2: inhibitory aromatáz, p.o.

67/1: antiandrogeny, p.o.

L02/1: bikalutamid (150mg)

L02/2: triptorelin(0,1mg)

L02/3: medroxyprogesteron, parent.

L02/4: megestrol

L02/5: medroxyprogesteron, p.o.

± L03: Imunostimulancia

68/1: faktory stimulující kolonie hemopoetických buněk

69/1: interferony alfa určené k terapii vybraných onkologických onemocnění - nepegylované formy, parent.

69/2: interferony alfa-2 - pegylované formy, parent.

69/3: interferony a ostatní léčiva k terapii roztroušené sklerózy, parent.

L03/1: pegfilgrastim

L03/2: filgrastim

L03/3: aldesleukin

L03/4: jiná imunostimulancia - leukocytární lyzáty

L03/5: BCG vakcína pro intravezikální instilaci

L03/6: interferon gama-1b

L03/7: bakteriální imunomodulátory, respirační trakt, p.o.

L03/8: bakteriální imunomodulátory, urogenitální trakt, p.o.

± L04: Imunosupresiva

70/1: imunosupresiva - specifická, p.o. i parent. (kromě leflunomidu a azathioprinu)

70/2: imunosupresiva - biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo střevních onemocnění, parent.

L04/1: antithymocytární imunoglobulin

L04/10: takrolimus i.v.

L04/11: efalizumab

L04/12: leflunomid

L04/13: abatacept, tocilizumab

L04/14: basiliximab

L04/15: cyklosporin, parent.

L04/2: mykofenolát

L04/3: abatacept

L04/4: lenalidomid

L04/5: methotrexát, p.o.

L04/6: natalizumab

L04/7: azathioprin

L04/8: cyklosporin, p.o.

L04/9: ustekinumab

± M: Muskuloskeletární systém

± M01: Protizánětlivá a protirevmatická léčiva

71/1: nesteroidní protizánětlivá léčiva - neselektivní, p.o.

71/2: nesteroidní antiflogistika, rekt. aplikace

71/3: nesteroidní antiflogistika, parent.

71/4: nesteroidní protizánětlivá léčiva COX 2 selektivní (koxiby), p.o.

M01/1: Jiná nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva, p.o.

M01/2: penicilamin

M01/3: natrium - aurothiomalát

± M02: Lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů

M02/1: přípravky s deriváty kyseliny salicylové

M02/2: jiná lokální léčiva k terapii bolestí svalů a kloubů

M02/3: nesteroidní protizánětlivá léčiva k lokální terapii

M02/4: camphora

± M03: Myorelaxancia

73/1: centrálně působící myorelaxancia, p.o.

73/2: centrálně působící myorelaxancia, parent.

M03/1: botulotoxin

M03/10: pipekuronium bromid

M03/2: atrakurium

M03/3: rokuronium-bromid

M03/4: vekuronium

M03/5: suxamethonium

M03/6: mivakurium-chlorid

M03/7: cisatrakurium

M03/8: baklofen

M03/9: pankuronium bromid

± M04: Léčiva k terapii dny

M04/1: alopurinol

M04/2: kolchicin

± M05: Léčiva k terapii nemocí kostí

74/3: léčiva k terapii a profylaxi osteoporózy, bisfosfonáty, p.o.

75/1: léčiva k terapii hyperkalcémie a/nebo osteolýzy u maligních onemocnění, parent.

M05/1: léčiva k terapii hyperkalcémie a/nebo osteolýzy u maligních onemocnění, p.o.

M05/2: léčiva k terapii osteoporózy, bisfosfonáty, parent.

M05/3: stroncium-ranelát

± M09: Jiná léčiva pro poruchy muskuloskeletálního systému

M09/1: kyselina hyaluronová

± N: Nervový systém

± N01: Anestetika

76/1: anestetika celková, parent.

77/1: anestetika lokální, parent.

N01/1: propofol

N01/2: thiopental

N01/3: droperidol, parent.

N01/4: lidokain, rct. gel

N01/5: artikain v kombinaci s adrenalinem

N01/6: trimekain

N01/7: etomidát

N01/8: ketamin

N01/9: isofluran

± N02: Analgetika

78/1: silné opioidy, p.o.

78/2: silné opioidy, transderm. aplikace

78/3: slabé opioidy, p.o.

79/1: analgetika-antipyretika, p.o.

79/2: analgetika-antipyretika, parent.

80/1: antimigrenika k terapii akutního záchvatu, selektivní agonisté serotoninu, p.o.

80/2: antimigrenika k terapii akutního záchvatu, selektivní agonisté serotoninu, nasal. aplikace

N02/1: pizotifen

N02/10: pentazocin

N02/11: tramadol, rect.

N02/12: silné opioidy, parent.

N02/13: dihydroergotamin

N02/2: paracetamol, rect.

N02/3: sumatriptan, parent.

N02/4: salicylát sodný, parent.

N02/5: nalbufin, parent.

N02/6: tramadol, komb.

N02/7: slabé opioidy,parent.

N02/8: morfin, p.o.

N02/9: morfin, parent.

± N03: Antiepileptika

81/1: antiepileptika jiná, p.o.

N03/1: fenytoin, p.o.

N03/10: gabapentin

N03/11: pregabalin

N03/12: fenobarbital, parent.

N03/13: fenobarbital p.o.

N03/14: fenytoin, parent.

N03/15: primidon

N03/16: valproát, p.o.

N03/17: vigabatrin

N03/18: tiagabin

N03/19: karbamazepin

N03/2: rufinamid

N03/20: levetiracetam p.o.

N03/21: klonazepam, parent.

N03/22: klonazepam, p.o.

N03/23: sultiam

N03/24: levetiracetam, i.v.

N03/3: lamotrigin, p.o.

N03/4: oxkarbazepin

N03/5: topiramát, p.o.

N03/6: zonisamid

N03/7: ethosuximid

N03/8: lacosamid

N03/9: valproát, parent.

± N04: Antiparkinsonika

82/1: antiparkinsonika, anticholinergika, p.o.

82/2: antiparkinsonika, agonisté dopaminu, p.o.

82/3: antiparkinsonika, inhibitory COMT, p.o.

82/4: antiparkinsonika, inhibitory MAO, p.o.

N04/1: levodopa a inhibitor dekarboxylázy

N04/10: rasagilin

N04/2: rotigotin

N04/3: levodopa, inhibitor dekarboxylázy a inhibitor COMT

N04/4: amantadin hydrochlorid

N04/5: levodopa a karbidopa

N04/6: amantadin sulfát

N04/7: amantadin, parent.

N04/8: pergolid, p.o.

N04/9: selegilin

± N05: Psycholeptika

73/1: centrálně působící myorelaxancia, p.o.

83/1: antipsychotika, neuroleptika klasická - I. třídy, p.o.

83/2: antipsychotika, neuroleptika klasická - II. třídy, p.o.

83/3: antipsychotika, neuroleptika, parent. - nedepotní

83/4: antipsychotika, neuroleptika - I. třídy, parent. - depotní

83/5: antipsychotika, neuroleptika - II. třídy, parent. - depotní

83/6: antipsychotika s nízkým antipsychotickým potenciálem, p.o.

84/1: antipsychotika druhé volby při selhání risperidonu, p.o.

84/2: antipsychotika třetí volby - speciální, p.o.

84/3: antipsychotika speciální, parent. - nedepotní

85/1: anxiolytika, benzodiazepiny, p.o.

N05/1: risperidon, p.o.

N05/10: dexmedetomidin

N05/11: quetiapin do 25mg

N05/12: quetiapin nad 25mg

N05/13: sertindol

N05/14: zotepin

N05/15: amisulprid

N05/16: olanzapin, p.o.

N05/17: aripiprazol, p.o.

N05/18: ziprasidon, p.o.

N05/19: olanzapin, parent.

N05/2: diazepam, rct.

N05/20: ziprasidon, parent.

N05/21: haloperidol, parent.

N05/22: flupentixol, parent.

N05/23: zuklopentixol, parent.

N05/24: zuklopentixol, p.o.

N05/25: chlorpromazin, p.o.

N05/26: chlorprotixen, p.o.

N05/27: haloperidol, p.o.

N05/28: flupentixol, p.o.

N05/29: chlorpromazin, parent.

N05/3: diazepam, parent.

N05/30: levomepromazin, parent.

N05/31: melperon, p.o.

N05/32: tiaprid, p.o.

N05/4: paliperidon

N05/5: klozapin, p.o.

N05/6: lithium

N05/7: tiaprid, parent.

N05/8: midazolam, parent.

N05/9: sulpirid

± N06: Psychoanaleptika

86/1: antidepresiva, neselektivně působící inhibitory reuptake monoaminů, p.o.

86/2: antidepresiva, selektivní inhibitory reuptake monoaminů působící na jeden transmiterový systém (SSRI, NARI, SARI); reverzibilní inhibitory monoaminooxidázy (RIMA); - enhancery reuptake serotoninu (SRE), p.o.

86/3: antidepresiva, selektivní inhibitory reuptake monoaminů působící na dva transmiterové systémy (SNRI, NaSSA, DNRI), p.o.

87/1: léčiva k terapii Alzheimerovy choroby, p.o. a transderm. aplikace

88/1: nootropika, p.o.

88/2: nootropika, parent.

N06/1: methylfenidát

N06/2: citalopram, parent.

N06/3: duloxetin

N06/4: atomoxetin

N06/5: modafinil

N06/6: moklobemid, p.o.

N06/7: memantin, p.o.

N06/8: Piracetam

± N07: Jiná léčiva nervového systému

89/1: parasympatomimetika, p.o. (kromě distigminu)

N07/1: betahistin a kombinace cinarizin+dimenhydrinát

N07/2: riluzol

N07/3: buprenorfin, komb.

N07/4: distigmin

N07/5: oxybát sodný

N07/6: cinarizin

N07/7: neostigmin, inj.

N07/8: flunarizin

± P: Antiparazitika, insekticidy a repelenty

± P01: Antiprotozoika

P01/1: ornidazol

P01/2: chlorochin

P01/3: meflochin

P01/4: hydroxychlorochin

± P02: Anthelmintika

P02/1: mebendazol

± P03: Antiektoparazitika, vč. skabicid. léčiv, insekticidů a repelentů

P03/1: permethrin

± Q: Veterinární přípravky

  Q01: Veterinaria - zažívací trakt a metabolismus

  Q02: Veterinaria - krev a krvetvorné orgány

  Q03: Veterinaria - kardivaskulární systém

  Q04: Veterinaria - dermatologika

  Q05: Veterinaria - reprodukční hormony

  Q06: Veterinaria - kortikosteroidy a systémová antihistaminika

  Q07: Veterinaria - systémová antiinfektiva

  Q08: Veterinaria - léčiva nervového systému

  Q09: Veterinaria - antiparazitika

  Q10: Veterinaria - léčiva respiračního systému

  Q11: Veterinaria - léčiva smyslových orgánů

  Q12: Veterinaria - gynekologika

  Q13: Veterinaria - povzbuzující léčiva a stimulátory

  Q14: Veterinaria - mikrobiotika, probiotika

  Q15: Veterinaria - imunopreparáty

  Q16: Veterinaria - přípravky pro speciální druhy zvířat

  Q20: Veterinaria - varia

± R: Respirační systém

± R01: Nosní léčiva

90/1: léčiva používaná k lokální terapii a k profylaxi alergické rhinitidy, kortikosteroidy, intranasal. aplikace

90/2: léčiva používaná k lokální terapii a k profylaxi alergické rhinitidy, antihistaminika, intranasal. aplikace

R01/1: kyselina chromoglykanová, nas.

  R02: Krční léčiva

± R03: Léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest

91/1: léčiva používaná k úlevové terapii astmatu, p.o.

91/2: léčiva používaná k úlevové terapii astmatu, inhal. aplikace

92/1: preventivní antiastmatika, kortikosteroidy - ve formě aerosolu, suspense a roztoku, inhal. aplikace

92/2: preventivní antiastmatika, kortikosteroidy - prášky, inhal. aplikace

93/1: preventivní antiastmatika ze skupiny dlouhodobě působící betamimetika, inhal. aplikace

93/2: preventivní antiastmatika, xantiny, p.o.

93/3: preventivní antiastmatika, antileukotrieny, p.o.

93/4: preventivní antiastmatika, anticholinergika a antialergika, inhal. aplikace

93/5: preventivní antiastmatika, fixní kombinace, inhal. aplikace

R03/1: nedokromil

R03/10: flutikason

R03/11: formoterol

R03/12: budesonid

R03/13: beclomethason

R03/14: tiotropium-indacaterol

R03/2: omalizumab

R03/3: ipratropium-bromid, inh.

R03/4: efedrin

R03/5: fenoterol+ipratropium bromid

R03/6: terbutalin, inj.

R03/7: aminofylin, inj.

R03/8: salmeterol

± R05: Léčiva proti nachlazení a kašli

94/1: expektorancia, p.o.

94/2: expektorancia, parent. a inhal. aplikace

95/1: antitusika, p.o. (kromě kodeinu)

R05/1: dornáza alfa

R05/2: guaifenesin

R05/3: kodein, p.o.

R05/4: butamirát+guaifenesin

± R06: Antihistaminika pro systémovou aplikaci

4/3: antiemetika, ostatní, p.o

96/1: antihistaminika sedativní , p.o.

96/2: antihistaminika nesedativní, p.o.

R06/1: bisulepin, parent.

R06/2: thiethylperazin, parent. a rect.

± R07: Jiná léčiva respiračního systému

R07/1: přírodní fosfolipidy

R07/2: beraktant - fosfolipid z hovězích plic

± S: Smyslové orgány

± S01: Oftalmologika

100/1: oftalmologika používaná k terapii glaukomu, sympatomimetika nebo parasympatomimetika, lok.

100/2: oftalmologika k terapii glaukomu, inhibitory karboanhydrázy, lok.

100/3: oftalmologika k terapii glaukomu, betablokátory, lok.

100/4: oftalmologika k terapii glaukomu, prostaglandiny nebo jejich deriváty, lok.

101/1: oftalmologika, mydriatika a cykloplegika, lok.

102/1: oftalmologika, antialergika - antihistaminika, lok.

102/2: oftalmologika, antialergika - stabilizátory žírných buněk, lok.

103/1: látky k terapii věkem podmíněné makulární degenerace, lok.

97/1: oftalmologika, antiinfektiva, chinolony, lok.

97/2: oftalmologika, antiinfektiva, antibiotika ostatní, lok.

97/3: oftalmologika, antiinfektiva, virostatika, lok.

98/1: oftalmologika, kortikosteroidy prvé řady, lok.

98/2: oftalmologika, kortikosteroidy druhé řady, lok.

99/1: oftalmologika, protizánětlivá léčiva, lok.

S01/1: carbethopendecinium bromid, oční mast

S01/10: kyselina chromoglykanová, oph.+nas.

S01/11: Umělé slzy a jiné indiferentní přípravky

S01/12: guajazulen

S01/13: léčivá látka acetazolamid

S01/14: fluorescein

S01/15: retinol

S01/16: jiná antiinfektiva

S01/17: kombinace kortikosteroidů s antiinfektivy pro oftalmologické použití

S01/2: tropikamid

S01/3: oxybuprokain

S01/4: timolol v kombinaci s prostaglandinovým analogem

S01/5: timolol v kombinaci s brimonidinem

S01/6: timolol v kombinaci s dorzolamidem

S01/7: fenylefrin

S01/8: pilokarpin v kombinaci

S01/9: jodid draselný a sodný

± S02: Otologika

S02/1: lidokain a phenazon

± S03: Oftalmologika a otologika

97/1: oftalmologika, antiinfektiva, chinolony, lok.

S01/17: kombinace kortikosteroidů s antiinfektivy pro oftalmologické použití

± V: Různé přípravky

± V01: Alergeny

104/1: terapeutické extrakty alergenů - nestandardizované, neinjekční, perorální

104/2: terapeutické extrakty alergenů - standardizované neinjekční, perorální

104/3: terapeutické extrakty alergenů - standardizované neinjekční, sublinguální

104/4: terapeutické extrakty alergenů - nestandardizované, injekční vodné

104/5: terapeutické extrakty alergenů - nestandardizované, injekční depotní

104/6: terapeutické extrakty alergenů - standardizované injekční vodné

104/7: terapeutické extrakty alergenů - standardizované, injekční depotní

V01/1: nestandardizované alergeny, neinj., sublinguální

± V03: Všechny jiné terapeutické přípravky

106/1: léčiva k terapii hyperkalemie a hyperfosfatemie, p.o.

V03/1: kalcium-folinát

V03/10: deferoxamin

V03/11: amifostin

V03/12: rasburikáza

V03/13: palifermin

V03/14: dexrazoxan

V03/15: mesna

V03/16: tkáňová lepidla

V03/17: deferasirox

V03/2: antidota železo

V03/3: kalcium-acetát a uhličitan hořečnatý

V03/4: polystyren-sulfonát

V03/5: naloxon

V03/7: hydroxokobalamin

V03/8: soli kyseliny folinové

V03/9: antidota používaná při otravě některými těžkými kovy - perorální - léčivé přípravky obsahující deferipron a deferasirox

± V04: Diagnostika

105/1: testy pro alergické choroby - intradermální

105/2: testy pro alergické choroby - prick testy

V04/1: helicobacter test (močovina), plv.

V04/2: thyrotropin

V04/3: gonadorelin

V04/4: tuberkulin

± V06: Celková výživa

107/1: definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu (práškové formy na obsah aminokyselin)

107/10: definované směsi aminokyselin bez izoleucinu, leucinu a valinu pro pacienty nad 1 rok (práškové formy na obsah aminokyselin)

107/11: definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, methioninu, threoninu a valinu pro děti s metylmalonovou a propionovou acidémií do 1 roku (práškové formy na obsah aminokyselin)

107/12: definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, methioninu, threoninu a valinu pro pacienty s metylmalonovou a propionovou acidémií nad 1 rok (práškové formy na obsah aminokyselin)

107/13: definované směsi aminokyselin bez leucinu pro děti do 1 roku (práškové formy na obsah aminokyselin)

107/14: definované směsi aminokyselin bez leucinu pro pacienty nad 1 rok (práškové formy na obsah aminokyselin)

107/15: definované směsi aminokyselin bez lysinu a se sníženým množstvím tryptofanu pro děti s glutarovou acidémií do 1 roku (práškové formy na obsah aminokyselin)

107/16: definované směsi aminokyselin bez lysinu a se sníženým množstvím tryptofanu pro pacienty s glatarovou acidémií nad 1 rok (práškové formy na obsah aminokyselin)

107/17: definované směsi aminokyselin bez methioninu obohacené L-cystinem pro děti s homocystinurií do 1 roku (práškové formy na obsah aminokyselin)

107/18: definované směsi aminokyselin bez methioninu obohacené L-cystinem pro pacienty s homocystinurií nad 1 rok (práškové formy na obsah aminokyselin)

107/19: definované směsi aminokyselin bez tyrosinu a fenylalaninu se sacharidy a tuky pro děti do 1 roku - kompletní kojenecká výživa (práškové formy na obsah aminokyselin)

107/2: definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu s obsahem sacharidů a tuků pro děti do 1 roku (práškové formy na obsah aminokyselin)

107/20: definované směsi aminokyselin bez tyrosinu a fenylalaninu pro děti do 1 roku (práškové formy na obsah aminokyselin)

107/21: definované směsi aminokyselin bez tyrosinu a fenylalaninu pro pacienty nad 1 rok (práškové formy na obsah aminokyselin)

107/22: definované směsi aminokyselin včetně kombinací s peptidy s nízkým obsahem fenylalaninu (práškové formy na obsah aminokyselin)

107/3: definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu pro těhotné (práškové formy na obsah aminokyselin)

107/4: definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu (dávkované formy na obsah aminokyselin)

107/5: definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu (dávkované formy tekuté na obsah aminokyselin)

107/6: definované směsi esenciálních aminokyselin pro děti do 1 roku s poruchou metabolismu cyklu močoviny (práškové formy na obsah aminokyselin)

107/7: definované směsi esenciálních aminokyselin pro pacienty nad 1 rok s poruchou metabolismu cyklu močoviny (práškové formy na obsah aminokyselin)

107/8: definované směsi aminokyselin bez izoleucinu, leucinu a valinu se sacharidy a tuky pro děti do 1 roku - kompletní kojenecká výživa (práškové formy na obsah aminokyselin)

107/9: definované směsi aminokyselin bez isoleucinu, leucinu a valinu pro děti do 1 roku (práškové formy na obsah aminokyselin)

108/1: polymerní výživa standardní - v tekuté formě

108/10: polymerní výživa speciální - diabetická

108/11: polymerní výživa speciální - s doplňkem MCT olejů

108/12: oligopeptidická výživa tekutá

108/13: zahušťovadla

108/2: polymerní výživa standardní - hyperkalorická

108/3: polymerní výživa standardní - s doplňkem vlákniny isokalorická

108/4: polymerní výživa standardní - s doplňkem vlákniny hyperkalorická

108/5: polymerní výživa speciální - hyperkalorická bez tuku

108/6: polymerní výživa speciální - hyperkalorická s doplňkem proteinu anebo proteinu a vlákniny

108/7: polymerní výživa speciální - určená pro léčbu jaterního selhání

108/8: polymerní výživa speciální - s doplňkem proteinu, argininu a zinku

108/9: polymerní výživa speciální - s doplňkem imunonutrientů a antioxidantů

109/1: náhrady mléka s obsahem bílkoviny kravského mléka

109/2: náhrady mléka s mléčným proteinovým hydrolyzátem

109/3: náhrady mléka s nízkým obsahem laktózy a mléčným proteinovým hydrolyzátem

109/4: speciální kojenecká výživa s obsahem jednotlivých aminokyselin

V06/2: modula - tuky

V06/3: enterální výživa s podílem laktózy - hypekalorická

V06/4: enterální výživa ketogenní

V06/5: enterální výživa určená pro výživu malých dětí

V06/6: dietetické potraviny při fenylketonurii a hyperfenylalaninemii u děti 1-8 let

V06/7: potraviny pro zvláštní lékařské účely - kojenecká výživa speciální

V06/8: potraviny pro zvláštní lékařské účely s obsahem L-aminokyselin

V06/9: potraviny pro zvláštní lékařské účely - částečně hydrolyzovaná rostlinná vláknina

± V07: Jiné neterapeutické přípravky

V07/1: rozpouštědla a ředidla vč. irigačních roztoků

± V08: Kontrastní látky

110/1: RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické - koncentrace jodu 150 mg/ml, parent.

110/2: RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické - koncentrace jodu 200 mg/ml, parent.

110/3: RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické - koncentrace jodu 240 mg/ml, parent.

110/4: RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické - koncentrace jodu 300 mg/ml, parent.

110/5: RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické - koncentrace jodu 320 mg/ml, parent.

110/6: RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické - koncentrace jodu 350 mg/ml, parent.

110/7: RTG vodorozpustné nízkoosmolární nefrotropní rtg-kontrastní látky - neionické - koncentrace jodu 370 mg/ml, parent.

111/1: kontrastní látky pro vyšetření ultrazvukem, parent.

V08/1: gadobutrol

V08/10: kontrastní látky pro MR - kyselina gadopentetová, kyselina gadoterová, gadodiamid, gadoteridol, gadoversetamid

V08/11: gadofosfeset

V08/12: kyselina gadobenová

V08/13: síran barnatý se suspendující látkou

V08/14: kyselina joxitalamová

V08/2: jomeprol

V08/3: paramagnetické kontrastní látky

V08/4: dinatrii gadotexetas

V08/5: ethylestery jodovaných mastných kyselin

V08/6: nefrotropní rtg-kontrastní látky – neionické – koncentrace jodu 180 mg/ml, 250 mg/ml, 270 mg/ml, parent.

V08/7: nefrotropní rtg-kontrastní látky – neionické – koncentrace 400 mg/ml, parent.

V08/8: ferucarbotran

V08/9: mangafodipir

  V09: Diagnostická radiofarmaka

  V10: Terapeutická radiofarmaka

± V11: Fytofarmaka a živočišné produkty (česká ATC skupina)

V11/1: fytofarmaka a živočišné produkty

  V12: Homeopatika (česká ATC skupina)

  V20: Chirurgický obvazový materiál