Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 24
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZENON 10MG/10MG TBL FLM 30
0226604 31/ 321/14-C zenon.pdf zenon.pdf C10BA06 R
ZENON 10MG/10MG TBL FLM 84
0226605 31/ 321/14-C zenon.pdf zenon.pdf C10BA06 R
ZENON 10MG/10MG TBL FLM 90
0226606 31/ 321/14-C zenon.pdf zenon.pdf C10BA06 R
ZENON 10MG/20MG TBL FLM 28
0226607 31/ 322/14-C zenon.pdf zenon.pdf C10BA06 R
ZENON 10MG/20MG TBL FLM 30
0226608 31/ 322/14-C zenon.pdf zenon.pdf C10BA06 R
ZENON 10MG/20MG TBL FLM 84
0226609 31/ 322/14-C zenon.pdf zenon.pdf C10BA06 R
ZENON 10MG/20MG TBL FLM 90
0226610 31/ 322/14-C zenon.pdf zenon.pdf C10BA06 R
ZENON 10MG/40MG TBL FLM 28
0226611 31/ 323/14-C zenon.pdf zenon.pdf C10BA06 R
ZENON 10MG/40MG TBL FLM 30
0226612 31/ 323/14-C zenon.pdf zenon.pdf C10BA06 R
ZENON 10MG/40MG TBL FLM 84
0226613 31/ 323/14-C zenon.pdf zenon.pdf C10BA06 R
ZENON 10MG/10MG TBL FLM 28
0226603 31/ 321/14-C zenon.pdf zenon.pdf C10BA06 R
ZENON 10 MG/20 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG/20MG TBL FLM 90
0197023 31/ 322/14-C     C10BA06 B
ZENON 10 MG/20 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG/20MG TBL FLM 84
0197022 31/ 322/14-C     C10BA06 B
ZENON 10 MG/20 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG/20MG TBL FLM 30
0197021 31/ 322/14-C     C10BA06 B
ZENON 10 MG/20 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG/20MG TBL FLM 28
0197020 31/ 322/14-C     C10BA06 B
ZENON 10 MG/40 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG/40MG TBL FLM 90
0197019 31/ 323/14-C     C10BA06 B
ZENON 10 MG/40 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG/40MG TBL FLM 84
0197018 31/ 323/14-C     C10BA06 B
ZENON 10MG/40MG TBL FLM 90
0226614 31/ 323/14-C zenon.pdf zenon.pdf C10BA06 R
ZENON 10 MG/40 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG/40MG TBL FLM 28
0197016 31/ 323/14-C     C10BA06 B
ZENON 10 MG/10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10MG/10MG TBL FLM 90
0197015 31/ 321/14-C     C10BA06 B

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. únor 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 6. únor 2019 v 00:21